By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1989, č. [10], prosinec, s. [6]-[13] [([1]-7)
Annotation: Vyprávění Ivana Slavíka o své ediční práci, literárních inspiracích a dějinách českých zemí, hlavně o významu svatých.
Article
3
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 56, 2016, Heft 1, s. 62-87
Annotation: Studie o sakrální legitimizaci panovnické moci v českých zemích v předhusitském období na základě analýzy narativních pramenů, jako jsou...
Article
4
online
Webarchiv
In: Prostor : nezávislý časopis [samizdat]. -- Roč. 2, 1986, č. 7, červen, s. 44-75
Annotation: Úvaha nad textem B. Komárkové "Česká otázka v průběhu století".
Article
5
6
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 281, 1. 12., příl. Víkend, s. 31
Annotation: Soubor anotací; mj. k níže uvedeným knihám.
Article
7
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 1, 1956/1957, č. 11, říjen 1957, s. 336-338
Annotation: Studie o české literatuře pro děti a mládež od počátku národního obrození do konce 19. století.
Article
8
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 290, 12. 12., s. B9
Annotation: Zpráva o konání výstavy v pražském Židovském muzeu (do 28. 2. 2013) k 500. výročí vydání první tištěné hebrejské knihy v českých zemích.
Article
9
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 24, 2013, č. 1, s. 272-275
Annotation: Dvě recenze.
Article
10
In: Židovská ročenka. -- ISSN 0514-3616. -- Roč. 5772, 2011/2012, s. 69-85
Annotation: Studie o židovské literatuře v českých zemích v první polovině 19. století, a především o Havlíčkově kritice básnické sbírky S. Kappera,...
Article
11
In: HOP : Historie - Otázky - Problémy. -- ISSN 1804-1132. -- Roč. 3, 2011, č. 2, s. 41-54
Annotation: Studie o vylíčení Elišky Přemyslovny ve Zbraslavské kronice
Article
13
In: Stifter Jahrbuch. Neue Folge. -- Band 18, 2004, s. 92-162
Annotation: Edice deníkových záznamů.
Article
14
In: Stifter Jahrbuch. Neue Folge. -- Band 18, 2004, s. 163-195
Annotation: Studie, s kapitolami: Die Ferne als Ziel, Die Hintergrund, Das "Tagebuch", Erträge der Reise, Nach der Reise.
Article
15
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 41, 2000, Heft 1, s. 23-33
Annotation: Příspěvek na uvedené konferenci.
Article
16
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 44, 2003, Heft 1, s. 210-214
Annotation: Referát o konferenci, s komentovaným přehledem příspěvků.
Article
17
by Šarochová, Gabriela V., 1968-
Published Praha ; Litomyšl : Paseka, 2006.
Annotation: S hlavami: Od impéria k impériu - rozplývání antického světa a nová tvář západu (4.-8. století) /s. 16-91/; Od císařství Franků k císařství...
Book
18
by Bělina, Pavel, 1948-, Kaše, Jiří, 1946-, Kučera, Jan Pavel, 1948-
Published Praha ; Litomyšl : Paseka, 2006.
Annotation: S hlavami: Mezi reformou a revolucí (s. 9-122); Nástup občanské společnosti (s. 123-196); Duchovní rozměr euroatlantické civilizace v 19. století...
Book
19
by Bělina, Pavel, 1948-, Kaše, Jiří, 1946-, Kučera, Jan Pavel, 1948-
Published Praha ; Litomyšl : Paseka, 2006.
Annotation: S hlavami: Počátky evropského novověku (s. 9-151); Od myšlenky univerzální monarchie k evropské rovnováze sil (s. 152-213); Kultura baroka a její...
Book
20
Published Praha ; Litomyšl : Paseka, 2006.
Annotation: S hlavami: Československo v meziválečné Evropě (1918-1939) /s. 9-102/; Druhá světová válka (1939-1945) /s. 103-154/; Československo v rozdělené...
Book