By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. 86, 2019, č. 1, leden, s. 7-9
Annotation: Úvaha na téma zlo v současném světě.
Article
2
In: Ladění. -- ISSN 1211-3484. -- Roč. 13, 2008, č. 4, s. 31-32
Annotation: Recenze sborníku z konference konané v říjnu 2006.
Article
3
In: Ladění. -- ISSN 1211-3484. -- Roč. 13, 2008, č. 4, s. 32
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 12, 2008, č. 48, prosinec, s. 62-63
Annotation: Úvahy o zlu, násilí a etice inspirované rubrikami Kulatý stůl a Lidé pera.
Article
5
In: Univerzitní noviny. -- ISSN 1211-6866. -- Roč. 4, 1997, č. 12, 31. 12., s. 39
Annotation: Zpráva o konferenci pořádané Ústavem české literatury FF MU v Brně.
Article
6
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 9, 1998/1999, č. 1, září 1998, s. 19
Annotation: Zpráva o konferenci pořádané Masarykovou univerzitou.
Article
7
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 22, 2011, č. 29, 12.-18. 7., s. 4-5
Annotation: Články a rozhovor s J. Šrámkovou.
Article
8
9
online
Webarchiv
In: Možnost [samizdat]. -- Č. [38], léto/podzim 1986, s. [24]-[28]
Annotation: Dopis o změnách v životě třicátníků, jejich "druhé pubertě", o uzavřenosti vůči světu, která se mění v nesvobodu, a o racionalitě. Celý...
Article
10
online
Webarchiv
In: Divoké víno [online]. -- ISSN 1214-6099. -- R. 2019, č. 101, 19. 5.
Annotation: Úvaha o zlu coby literárním tématu.
Article
11
In: Sondy [samizdat]. -- Č. 11, 1980, březen, s. [14]-[16]
Annotation: Úryvky prózy, cestopisu a úvahy a aforismy o lidské společnosti, její budoucnosti i mezilidských vztazích.
Article
13
by Bauman, Zygmunt, 1925-2017, Donskis, Leonidas, 1962-2016
Published Praha : Pulchra, 2018.
Annotation: Monografie diagnostikuje a popisuje prohlubující se sociální změny uvnitř současné Evropy pomocí metafory "tekutého zla"; s Jmenným rejstříkem...
Book
14
Annotation: Ročenka tematizuje otázky zla, lidské konečnosti a situovanosti v celku univerza; se seznamy použité literatury v závěru každé z jednotlivých...
Book
17
by Broch, Hermann, 1886-1951
Published Praha - Podlesí : Dauphin, 2009.
Annotation: S eseji: James Joyce a současnost (Řeč k Joyceovým 50. narozeninám), s. 9-54; Několik poznámek k problému kýče (Přednáška), s. 55-78); Mytické...
Book
18
Annotation: Sborník studií, s oddíly: Film a dějiny: praktický úvod (s. 11-38); Adolf Hitler a ti druzí: filmové obrazy zla (s. 39-348); se seznamem vyobrazení...
Book
19
In: OS - Fórum občianskej spoločnosti. -- Roč. [2], 1998, č. 11, listopad, s. 81-82
Annotation: Polemika se scenáristickým zpracováním novely Růžová dáma jednou z účastnic soutěže festivalu FAMU (L. Procházková byla členkou poroty)....
Article
20
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 2, 1977, č. 11, červenec, mimoř. č. Acta ingocnitorum aestiva, s. 1474-1502
Annotation: Esej o politické moci, o její (ne)rozdílnosti v socialistickém na jedné straně a v kapitalistickém zřízení na straně druhé; mimo jiné se také...
Article