By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Subjects: '; ...Čapek, Karel, 1890-1938...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 5, 1992, č. 254, 29. 10., příl. Národní 9, č. 44, s. 4
Annotation: Masaryk Tomáš Garrigue; recenze dosud nepublikovaného autorova přepracování knihy Hovory s T. G. Masarykem. - S redakční opravou o Čapkově autorství...
Article
2
Subjects: '; ...Čapek, Karel, 1890-1938...
In: Knihkupec a nakladatel. -- ISSN 1211-4154. -- Roč. 8 (53), 1946, č. 14, 5. 4., s. 107
Annotation: Zpráva informuje o sebraných spisech K. Čapka, které vycházejí v Norsku. Zmiňuje zájem o české dětské knihy.
Article
3
Subjects: '; ...Čapek, Karel, 1890-1938...
In: Masarykův lid. -- Roč. 8, 2002, č. 2, květen, s. 44-45
Annotation: O významu německého vydání knihy; též o celé edici.
Article
4
Subjects: '; ...Čapek, Karel, 1890-1938...
In: Zpravodaj Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 1805-7527. -- R. 2000, č. 39, s. 43-51
Annotation: Studie o Čapkových Hovorech s T. G. Masarykem a několika memoárových knihách z posledních let.
Article
5
Subjects: '; ...Čapek, Karel, 1890-1938...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 6, 1993, č. 247, 23. 10., příl. Nedělní LN, č. 42, s. 7
Annotation: Masaryk Tomáš Garrigue; o ohlasu knihy a osobnosti TGM.
Article
6
Subjects: '; ...Čapek, Karel, 1890-1938...
In: Ahoj na sobotu. -- ISSN 0323-0910. -- Roč. 22, 1990, č. 10, 2. 3., s. 4-5
Annotation: Před novým vydáním.
Article
7
Subjects: '; ...Čapek, Karel, 1890-1938...
In: Komenský. -- ISSN 0323-0449. -- Roč. 115, 1990/1991, č. 4, prosinec 1990, s. 254-255
Annotation: Recenze; Masaryk Tomáš Garrigue.
Article
8
Subjects: '; ...Čapek, Karel, 1890-1938...
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 19, 1990, č. 2, únor, s. 58-66
Annotation: Masaryk Tomáš Garrigue.
Article
9
Subjects: '; ...Čapek, Karel, 1890-1938...
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- R. 1990, léto/podzim, s. 3
Annotation: Masaryk Tomáš Garrigue.
Article
10
Subjects: '; ...Čapek, Karel, 1890-1938...
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 79, 1990, č. 139, 15. 6., s. 4
Annotation: Recenze vydání, které obsahuje i Mlčení s T. G. M. a oddíl Jedinec a dějiny s články K. Č. o T. G. M. (editorem knihy je Pohorský Miloš).
Article
11
Subjects: '; ...Čapek, Karel, 1890-1938...
In: Hovory s T. G. Masarykem. -- S. 557-584
Annotation: Masaryk Tomáš Garrigue; doslov.
Book Chapter
12
Subjects: '; ...Čapek, Karel, 1890-1938...
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 39, 1991, č. 4, s. 381-384
Annotation: Recenze; Masaryk Tomáš Garrigue.
Article
13
Subjects: '; ...Čapek, Karel, 1890-1938...
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 20, 2009, č. 48, 23. 11., s. 18
Annotation: Recenze zvukové nahrávky na 2CD v interpretaci R. Pellara a J. Hanáka; s nadtitulkem Audio.
Article
14
Subjects: '; ...Čapek, Karel, 1890-1938...
In: Český dialog. -- ISSN 1210-2784. -- R. 2011, zima, s. 44
Annotation: Referát o audionahrávce knihy K. Čapka.
Article
15
Subjects: '; ...Čapek, Karel, 1890-1938...
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 15, 1969, č. 146, 29. 7., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
16
Subjects: '; ...Čapek, Karel, 1890-1938...
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 25, 1969, č. 73, 27. 3., s. 5
Annotation: Se záznamem rozhovoru s ředitelem nakladatelství L. Fikarem.
Article
17
Subjects: '; ...Čapek, Karel, 1890-1938...
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 25, 1969, č. 180, 2. 8., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
18
Subjects: '; ...Čapek, Karel, 1890-1938...
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 1, 1990, č. 21, 26. 7., s. 15
Annotation: Recenze.
Article
19
Subjects: '; ...Čapek, Karel, 1890-1938...
In: České slovo (Mnichov). -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 19 (65), 1973, č. 7, červenec, s. 7
Annotation: Duben Vojtěch N.; polemická poznámka k jeho jubilejní stati T. G. Masaryk a dnešek (ČS, č. 3, s. 1,4, březen). O knize Hovory s TGM.
Article
20
Subjects: '; ...Čapek, Karel, 1890-1938...
In: Nové obzory (St. Gallen). -- R. 1989, č. 25/26, s. 7-8
Annotation: Zejména o jeho díle Hovory s T. G. Masarykem.
Article