By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Subjects: '; ...česká literatura...
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 2004, č. 29, červen, s. 122-123
Annotation: Recenze; navazuje další článek týkající se ČL: [I tohle jsou dějiny časopisu...] (šifra M, s. 123).
Article
2
Subjects: '; ...česká próza...
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 8, 1958, č. 9, listopad, s. 360
Annotation: Zpráva o Mukařovského studii "K otázce individuálního slohu v literatuře" (Česká literatura, 1958, č. 3).
Article
3
Subjects: '; ...literatura...
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 21. 3. 2013
Annotation: Fejeton na téma krásná literatura, mj. zmíněn K. Piorecký a jeho studie o literatuře a nových médiích v České literatuře (roč. 60, 2012,...
Article
4
...KRČ, Jakub: Časopis : Česká literatura 5/ 1996. Literární noviny. Roč. 8, 1997, č. 6, 12. 2., s. 5....
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 6, 12. 2., s. 5
Annotation: Recenze čísla.
Article
5
...Česká literatura...
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 42, 1956, č. 8, říjen, s. 277
Annotation: Zpráva objevu dopisu B. Němcové V. S. Karadžičovi, který se objevil v překladu i v České literatuře č. 2, 1956.
Article
6
... Česká literatura....
In: Věstník Československé akademie věd. -- ISSN 0009-0492. -- Roč. 62, 1953, č. 9/10, s. 279-281
Annotation: Zpráva o vydávání periodik v rámci Nakladatelství ČSAV. V závěru zmínka o vydávání čtvrtletníku Česká literatura.
Article
7
...O studii J. Mukařovského Lidovost jako základní činitel literárního vývoje v časopisu Česká...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 52, 25. 12., s. 14
Annotation: O studii J. Mukařovského Lidovost jako základní činitel literárního vývoje v časopisu Česká literatura č. 3.
Article
8
...Česká literatura...
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 34, 1954, č. 226, 16. 8., s. 2
Annotation: Úvaha nad ocitovaným úryvkem z dopisu J. Wolkra z 23. 9. 1923, stěžujícího si na drahý pobyt v sanatoriu v Tatranské Poljance. (Dopis přetištěn...
Article
9
...Česká literatura...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 48, 26. 11., s. 2
Annotation: O "neumannovském" čísle 3 České literatury jako výzvě k interdisciplinární vědecké kooperaci.
Article
10
...Česká literatura...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 24, 13. 6., s. 6
Annotation: Recenze 1. čísla čtvrtletníku s datem vydání 31. 3., ale ve skutečnosti vydaného počátkem června 1953.
Article
11
...Česká literatura...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 47, 21. 11., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
12
Subjects: '; ...česká literatura...
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 50, 2002, č. 1, s. 5-17
Annotation: Úvodní článek k jubilejnímu padesátému ročníku ČL a anketa o nejlepší původní český příspěvek v jednotlivých ročnících; anketa je...
Article
13
Subjects: '; ...česká vědecká a filozofická literatura...
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 50, 2002, č. 3, s. 229-241
Annotation: Srovnání struktury příspěvků za léta 1964-1969 a 1971-1975.
Article
14
Published Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2003
Subjects: '; ...česká vědecká a filozofická literatura...
Annotation: Bibliografický soupis, s oddíly: Charakteristika (s. 7-9), Chronologický soupis (s. 11-425, 4061 záznamů); s rejstříky (jmenný autorský, jmenný...
Book
15
Subjects: '; ...česká próza...
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 14, 2003, č. 15, 18. 9., s. 19
Annotation: Stať o recenzním ohlase díla L. F. v časopisu Česká literatura.
Article
16
...ŠÁMAL, Petr: Česká literatura – časopis pro literární vědu. Akademický bulletin. R. 2013, č. 2, 15...
In: Akademický bulletin. -- ISSN 1210-9525. -- R. 2013, č. 2, 15. 2., s. 28-29
Annotation: Článek k 60. výročí vydávání časopisu.
Article
17
...Česká literatura...
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 36, 1955, č. 314, 13. 11., s. 2
Annotation: O "neumannovském" 3. čísle České literatury; s pochvalnou zmínkou o studiích E. Strohsové, J. Brabce a M. Červenky.
Article
18
...(Sl.) [=SLOMEK, Jaromír]: Česká literatura, 42. Literární noviny. Roč. 5, 1994, č. 25, 23. 6...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 25, 23. 6., s. 15
Annotation: Obsahový přehled čísla 1/1994.
Article
19
...(aut): Česká literatura, r. 40, č. 5. Literární noviny. Roč. 4, 1993, č. 9, 4. 3., s. 15....
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 4, 1993, č. 9, 4. 3., s. 15
Annotation: Obsahový přehled v rubrice Časopisy.
Article
20
Article resource: '; ...Česká literatura...
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 38, 1990, č. 3, s. 193
Annotation: Redakční úvodník změněné redakce a nové redakční rady.
Article