By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Subjects: '; ...Švestka, Karel, 1926-2012...
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 10, 2000, č. 235, 9. 10., s. 12
Annotation: Glosa ke knize autora pocházejícího z Tasova.
Article
2
Subjects: '; ...Švestka, Karel, 1926-2012...
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 2, 1998, č. 6, červen, s. 42-43
Annotation: Nezkrácená verze laudatia na román K. Švestky Couvání do času, oceněný Cenou Egona Hostovského; s úvodním redakčním komentářem o předávání...
Article
3
Subjects: '; ...Švestka, Karel, 1926-2012...
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 37, 1997, č. 24, 25. 6., s. 3
Annotation: Recenze souboru vzpomínkových próz, mj. na J. Demla a S. Vodičku.
Article
4
Subjects: '; ...Švestka, Karel, 1926-2012...
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 7, 1997, č. 33, 11.-17. 8., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
5
Subjects: '; ...Švestka, Karel, 1926-2012...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 10, 1997, č. 213, 11. 9., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
6
Subjects: '; ...Švestka, Karel, 1926-2012...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 39, 1. 10., s. 4
Annotation: Glosa ke glose I. Haráka (LtN č. 37/1997), vyčítající Jungmannovi, že v recenzi Švestkovy prózy (in: Nové knihy) popletl křestní jméno "Tasovana"...
Article
7
Subjects: '; ...Švestka, Karel, 1926-2012...
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 16, 2. 10., s. 22-23
Annotation: Recenze.
Article
8
Subjects: '; ...Švestka, Karel, 1926-2012...
In: Alternativa nova. -- Roč. 4, 1997/1998, č. 3, 20. 11. 1997, s. 124-125
Annotation: Recenze.
Article
9
Subjects: '; ...Švestka, Karel, 1926-2012...
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 9, 1998, č. 2, 11. 1., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
10
Subjects: '; ...Švestka, Karel, 1926-2012...
In: Slovo. -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 90, 1998, č. 96, 25. 4., s. 5
Annotation: O sedmém Mezinárodním knižním veletrhu a osmém Festivalu spisovatelů; též kritika porotců Ceny E. Hostovského (za udělení ceny K. Švestkovi).
Article
11
Subjects: '; ...Švestka, Karel, 1926-2012...
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 38, 1998, č. 18, 6. 5., s. 2
Annotation: Referát o udělení Ceny E. Hostovského K. Švestkovi a ceny Premia bohemica ruským bohemistům V. Kamenské a O. Malevičovi.
Article
12
Subjects: '; ...Švestka, Karel, 1926-2012...
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 9, 1998, č. 96, 24. 4., s. 18
Annotation: Referát o udělení Ceny Egona Hostovského K. Švestkovi za román Couvání do času a Ceny Premia Bohemica V. Kamenské a O. Malevičovi za překlady...
Article
13
Subjects: '; ...Švestka, Karel, 1926-2012...
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 9, 1998, č. 10, 14. 5., s. 7
Annotation: Glosa k literárním událostem dubna 1998; mj. o Festivalu spisovatelů a udílení Ceny Egona Hostovského.
Article
14
Subjects: '; ...Švestka, Karel, 1926-2012...
online
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. [8], 1997, č. 2 (32), s. 254-256
Annotation: Recenze.
Article
15
Subjects: '; ...Švestka, Karel, 1926-2012...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 37, 17. 9., s. 7
Annotation: Recenze próz zobrazujících S. Vodičku a J. Demla.
Article
16
Subjects: '; ...Švestka, Karel, 1926-2012...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 23, 11. 6., s. 16
Annotation: Recenze.
Article
17
Subjects: '; ...Švestka, Karel, 1926-2012...
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 25, 2015, č. 52/53, 14. 12., s. 9
Annotation: Článek o literárních pořadech během vánočních svátků na ČRo Vltava.
Article
18
Subjects: '; ...Švestka, Karel, 1926-2012...
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 38, 1998, č. 1/2, 14. 1., s. 1, 3
Annotation: Komentované výsledky ankety, s umístěním 4 prozaických a 5 básnických titulů (absolutně nejvíce hlasů získaly Básně J. Topola).
Article
19
Table of Contents: '; ...Karel Švestka: Couvání do času /...
Annotation: Soubor interpretací kolektivu autorů, s úvodní studií L. Machaly (s. 277-311, s kapitolami: Situační náčrt výchozího kontextu; Dva proudy: Autenticita...
Book