By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...Železnobrodská hra o umučení Páně...
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 11, 2000, č. 4, prosinec, s. 66-70
Annotation: Studie.
Article
2
...Tepr, Jan Železnobrodská hra o umučení Páně z roku 1791...
In: Z Českého ráje a Podkrkonoší. -- ISSN 1211-975X. -- Sv. 6, 1993, s. 35-52
Annotation: Komentář k torzovitě zachovanému rukopisu hry; též obecněji k divadelně dramatické kultuře severních Čech v 2. polovině 18. století.
Article
3
...O genezi textu tzv. Železnobrodské pašijové hry a přípravě jeho kritického vydání (na CD-rom)....
In: Alternativa plus. -- ISSN 1212-5776. -- Roč. 5, 1999, č. 1/2, s. 96
Annotation: O genezi textu tzv. Železnobrodské pašijové hry a přípravě jeho kritického vydání (na CD-rom).
Article
4
...RON, Vojtěch: Nejstarší železnobrodská kronika Jana Tepra. Z Českého ráje a Podkrkonoší. Sv. 11...
In: Z Českého ráje a Podkrkonoší. -- ISSN 1211-975X. -- Sv. 11, 1998, s. 159-162
Annotation: Komentář k edici kroniky (s. 162-174), která je součástí rukopisu Železnobrodské hry.
Article
5
...RON, Vojtěch: Rukopis, text, poslední inscenace, inventář a edice Železnobrodské hry o umučení Páně...
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 9, 1998, č. 2, červen, s. 66-71
Annotation: Předmluva k otisku dramatického textu (s. 72-101).
Article