By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...Recenze výboru české poezie uspořádaného Ludvíkem Kunderou: "Die Sonnenuhr"....
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1987, č. [9], listopad, s. [114]-[116] ([1]-3)
Annotation: Recenze výboru české poezie uspořádaného Ludvíkem Kunderou: "Die Sonnenuhr".
Article
2
...Die Sonnenuhr...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 17, 28. 4., s. 2
Annotation: Recenze německé antologie "české lyriky z jedenácti století". Též o 1. vyd., 1985.
Article
3
...Die Sonnenuhr...
In: Proměny (New York). -- ISSN 0033-1058. -- Roč. 25, 1988, č. 3, červenec, s. 146-148
Annotation: Recenze; přetištěno z časopisu Obsah, listopad 1987.
Article
4
...Die Sonnenuhr...
In: Český zápas. -- ISSN 0323-1321. -- Roč. 67, 1987, č. 52, 27. 12., s. 6
Annotation: Recenze antologie české lyriky jedenácti století.
Article
5
...Die Sonnenuhr...
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 43, 1987, č. 180, 4. 8., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
6
...Die Sonnenuhr...
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 102, 1987, č. 151, 1. 7., s. 5
Annotation: Recenze; přeložili mj. L. Kundera, Babler Otto František, Reichmann Vilém, Fühmann Franz, Fürnberg Louis, Hacks Peter, Petri Walther, Lorenc Kito.
Article
7
...Die Sonnenuhr...
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1994, č. 2, 19. 1., s. 2
Annotation: Glosa k 2. vydání antologie české poezie (1. vyd. 1985), rozšířenému o 4. oddíl (poezie let 1945-1992); usp. Kundera Ludvík, přeložili Fühmann...
Article
8
...Die Sonnenuhr...
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 29, 21. 7., s. 5
Annotation: Recenze antologie české poezie Sluneční hodiny s podtitulem Česká lyrika jedenácti století.
Article
9
...Die Sonnenuhr. Tschechische Lyrik aus 11 Jahrhunderten...
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 38, 1990, č. 5, s. 473-475
Annotation: Recenze.
Article
10
...Die Sonnenuhr : Tschechische Lyrik aus 11 Jahrhunderten...
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 43, 1987, č. 266, 12. 11., s. 6
Annotation: Recenze výboru z poezie (Sluneční hodiny : česká lyrika 11 století).
Article
11
...Die Sonnenuhr : Tschechische Lyrik aus 11 Jahrhunderten...
In: Prager Zeitung. -- ISSN 1211-6998. -- Roč. 5, 1996, č. 2, 11. 1., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
12
...Die Sonnenuhr : [Antologie české poezie jedenácti století.]...
In: Obrys-Kmen. -- Roč. 1, 1995, č. 2, [2. 12.], s. 6-7
Annotation: Kritika pozměněného Kunderova výběru, komentářů a překladů básní.
Article
13
...Die Sonnenuhr : Tschechische Lyrik aus 11 Jahrhunderten...
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 11, 2. 6., s. 6
Annotation: 1. vyd. 1987.
Article
14
...Die Sonnenuhr : Tschechische Lyrik aus 11 Jahrhunderten...
In: Sudetenland. -- ISSN 0562-5173. -- Jg. 60, 2018, H. 3, S. 331-332
Annotation: Báseň.
Article
15
by Valouch, František, 1935-2017
Published Olomouc : Votobia, 2005.
...Die Sonnenuhr : Tschechische Lyrik aus 11 Jahrhunderten...
Annotation: Výbor ze statí a recenzí publikovaných vesměs časopisecky (někdy pod jinými názvy) v letech 1980-2003 (viz Bibliografická poznámka, s. 217);...
Book