By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Subjects: '; ...Gruša, Jiří, 1938-2011...
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [1], 1978, č. 8, 30. 5.-20. 6., s. 7
Annotation: Otevřený dopis generálnímu prokurátorovi ČSSR, Jánu Feješovi, v němž mluvčí Charty 77 požadují okamžité propuštění J. Gruši a P. Roubala,...
Article
2
Subjects: '; ...Gruša, Jiří, 1938-2011...
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [1], 1978, č. 10, 1. 7.-11. 9., s. 18
Annotation: Dopis britskému ministerskému předsedovi a předsedovi Labour Party J. Callaghanovi o případu a zatčení J. Gruši, který je souzen za obsah svého...
Article
3
Subjects: '; ...Gruša, Jiří, 1938-2011...
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 2, 1979, č. 12, 16. 8. - 10. 9., s. 17-19
Annotation: Dopis podporující zadržené spisovatele J. Grušu a V. Havla a vyzývající československé spisovatele k větší solidaritě i s dalšími autory,...
Article
4
Subjects: '; ...Gruša, Jiří, 1938-2011...
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- [Roč. 1], 1978, č. 8, 30. 5. - 20. 6., s. 10-11
Annotation: Sdělení VONS informující o policejních opatřeních kvůli státní návštěvě L. Brežněva v Československu, s důrazem na případ P. Roubala...
Article
5
Subjects: '; ...Gruša, Jiří, 1938-2011...
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- R. 2000, č. 19, s. 76-82
Annotation: Interpretační studie.
Article
6
Subjects: '; ...Gruša, Jiří, 1938-2011...
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 7, 1997, č. 97, 25. 4., s. 9
Annotation: Mj. o neochotě spisovatelů napsat dobrozdání ke Grušově románu.
Article
7
Subjects: '; ...Gruša, Jiří, 1938-2011...
In: Kurýr : nezávislý týdeník. -- Roč. 1, 1990, č. 44, 14. 12., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
8
Subjects: '; ...Gruša, Jiří, 1938-2011...
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 1, 1990, č. 78, 30. 11., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
9
Subjects: '; ...Gruša, Jiří, 1938-2011...
In: Moravské noviny. -- ISSN 0862-5395. -- Roč. 1, 1990, č. 30, 26. 6., příl. Vodotrysk, č. 3, s. 4
Annotation: U ukázky (s. 4-5).
Article
10
Subjects: '; ...Gruša, Jiří, 1938-2011...
In: Moravské noviny. -- ISSN 0862-5395. -- Roč. 1, 1990, č. 49, 6. 12., s. 12
Annotation: Recenze.
Article
11
Subjects: '; ...Gruša, Jiří, 1938-2011...
In: Právo lidu. -- ISSN 0724-9969. -- Roč. 94, 1991, č. 136, 14. 8., s. 6
Annotation: Poznámky; mj. o četbě na pokračování z knihy J. Gruši (ČR Vltava).
Article
12
Subjects: '; ...Gruša, Jiří, 1938-2011...
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 7, 1996, č. 42, 14.-20. 10., s. 3
Annotation: Glosa k zamítnutí Grušovy kandidatury na senátora Ústřední volební komisí s narážkou na jeho román Dotazník.
Article
13
Subjects: '; ...Gruša, Jiří, 1938-2011...
In: Listy (Řím). -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 8, 1978, č. 5, září, s. 48
Annotation: Fejeton.
Article
14
Subjects: '; ...Gruša, Jiří, 1938-2011...
In: Listy (Řím). -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 9, 1979, č. 3, červen, s. 6
Annotation: Cena Egona Hostovského; zpráva o jejím udělení za rok 1978 románu Dotazník.
Article
15
Subjects: '; ...Gruša, Jiří, 1938-2011...
In: Listy (Řím). -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 11, 1981, č. 3/4 (Čtení na léto), červenec, s. 75-81
Annotation: Soubor dokumentů o trestním stíhání autora románu v roce 1978; mj. s úryvkem z dopisu: Böll Heinrich, z 22. 12. 1978. S úvodní a závěrečnou...
Article
16
Subjects: '; ...Gruša, Jiří, 1938-2011...
In: Národní politika (Mnichov). -- Roč. 11, 1979, č. 2 (116), únor, příl. Zvon, s. [3]
Annotation: Recenze.
Article
17
Subjects: '; ...Gruša, Jiří, 1938-2011...
In: Proměny (New York). -- ISSN 0033-1058. -- Roč. 15, 1978, č. 4, říjen, s. 90-91
Annotation: O postihu autora za knihu; datováno 8. 6. 1978.
Article
18
Subjects: '; ...Gruša, Jiří, 1938-2011...
In: Proměny (New York). -- ISSN 0033-1058. -- Roč. 16, 1979, č. 2, duben, s. 91-92
Annotation: Recenze.
Article
19
Subjects: '; ...Gruša, Jiří, 1938-2011...
In: Studie (Řím). -- ISSN 1127-5979. -- R. 1978, č. 6 (60), s. 451-452
Annotation: Fejeton.
Article
20
Subjects: '; ...Gruša, Jiří, 1938-2011...
In: Zpravodaj (Wintertuhr-Obstladen). -- Roč. 11, 1978, č. 10, 7. 10., příl. s. III-IV
Annotation: Fejeton.
Article