By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Subjects: '; ...Halas, František, 1901-1949...
In: Marginalie : věstník Spolku českých bibliofilů. -- Roč. 20, 1947/1948, č. 1/4, 31. 3. 1947, s. 48-49
Annotation: Stať se věnuje okolnostem prvního a druhého vydání Halasovy sbírky v období okupace. Vysvětluje zpětné datování druhého vydání a uvádí,...
Article
2
Subjects: '; ...Halas, František, 1901-1949...
In: Ladění. -- ISSN 1211-3484. -- Roč. 6, 2001, č. 4, s. 11-14
Annotation: O přijetí Halasovy sbírky literární kritikou.
Article
3
Subjects: '; ...Halas, František, 1901-1949...
In: Literární archív. -- ISSN 0231-5904. -- Sv. 7, 1972, s. 181-228
Annotation: Textologická analýza variant sbírky F.H.
Article
4
Subjects: '; ...Halas, František, 1901-1949...
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 14, 1970, č. 9, listopad, s. 567-572
Annotation: Rozbor.
Article
5
Subjects: '; ...Halas, František, 1901-1949...
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1961, č. 40, 5. 10., s. 1
Annotation: Komentář, zejména k 1. vyd. sbírky v r. 1942; Ladění nyní vychází k básníkovým nedožitým šedesátinám; s fot. F. Halase.
Article
6
Subjects: '; ...Halas, František, 1901-1949...
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- R. 1961, září, s. 6
Annotation: Poznámka k vydání s ukázkou.
Article
7
...Báseň ze sbírky Ladění....
In: Krkonoše. -- ISSN 1214-9381. -- Roč. 49, 2016, č. 11, s. 42
Annotation: Báseň ze sbírky Ladění.
Article
8
Subjects: '; ...Halas, František, 1901-1949...
In: Estetická výchova. -- ISSN 0014-1283. -- Roč. 1, 1959, č. 9, listopad, s. 262-263
Annotation: Poznámky o sborové recitaci - a recitačním festivalu Wolkrův Prostějov.
Article
9
Subjects: '; ...Halas, František, 1901-1949...
In: Právo lidu. -- ISSN 0862-5913. -- Roč. 48, 1945, č. 118, 30. 9., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
10
Subjects: '; ...Halas, František, 1901-1949...
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 1, 1945, č. 84, 15. 8., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
11
Subjects: '; ...Halas, František, 1901-1949...
In: Štěpnice. -- ISSN 2336-8624. -- Roč. 1, 1946/1947, č. 1, duben 1946, s. 11-14
Annotation: Stať se zabývá dětmi, dětskou obrazností a poezií pro děti.
Article
12
Subjects: '; ...Halas, František, 1901-1949...
In: My 47. -- ISSN 2336-8551. -- R. 1947, č. 36, 6. 9., s. 5
Annotation: Recenze nového vydání Ladění.
Article
13
Subjects: '; ...Halas, František, 1901-1949...
In: Česká osvěta. -- ISSN 1803-0831. -- Roč. 2 (40), 1947, č. 8, říjen, s. 418
Annotation: Recenzní glosa.
Article
14
Subjects: '; ...Halas, František, 1901-1949...
In: Listy Památníku Petra Bezruče. -- ISSN 0323-1240. -- R. 1955, č. [5], 15. 12., s. 4
Annotation: Poznámka k vydání sbírky, která obsahuje i báseň Petru Bezručovi.
Article
15
Subjects: '; ...Halas, František, 1901-1949...
In: Vyšehrad. -- ISSN 2336-7172. -- Roč. 1, 1945, č. 6, 31. 10., s. 6-7
Annotation: Studie o sbírce F. Halase Ladění.
Article
16
Subjects: '; ...Halas, František, 1901-1949...
In: Slovník básnických knih : díla české poezie od obrození do r. 1945. -- ISBN 80-202-0217-X. -- s. 120-122
Annotation: Slovníkové heslo - analytická studie.
Book Chapter
17
...Báseň ze sbírky "Ladění"....
online
Webarchiv
In: Kulturní noviny [online]. -- ISSN 1804-5693. -- R. 2019, č. 15, 8. 4.
Annotation: Báseň ze sbírky "Ladění".
Article
18
Subjects: '; ...Halas, František, 1901-1949...
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 174, 27. 7., s. 7
Annotation: Článek o protektorátní tvorbě Fr. Halase.
Article
19
Subjects: '; ...Halas, František, 1901-1949...
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 15, 1959, č. 256, 27. 10., s. 3
Annotation: Medailonek F. Halase.
Article
20
Subjects: '; ...Halas, František, 1901-1949...
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 10, 1954, č. 258, 27. 10., s. 5
Annotation: Medailonek F. Halase.
Article