By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...index...
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 6, 2002, č. 2, s. 195-203
Annotation: Vzpomínka přetištěná z publikace Index 1929-1939 (1964).
Article
2
...kn [=NEŠVERA, Karel]: [Václavkův Index stále živý]. Zemědělské noviny. Roč. 13, 1957, č. 141, 12. 6...
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 13, 1957, č. 141, 12. 6., s. 2
Annotation: Zpráva o vydání vzpomínkového sborníku.
Article
3
...Předvolební glosa k politické angažovanosti spisovatelů citující z časopisu Index v letech 1929 a...
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 1, 1954, č. 4, duben, s. 168-169
Annotation: Předvolební glosa k politické angažovanosti spisovatelů citující z časopisu Index v letech 1929 a 1935.
Article
4
...is: Brněnský Index opět vyšel. Kultura. Roč. [1], 1957, č. 25, 20. 6., s. 2....
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [1], 1957, č. 25, 20. 6., s. 2
Annotation: Poznámka k vydání sborníku k nedožitým šedesátinám B. Václavka.
Article
5
...BASTLOVÁ, Zdeňka – VORÁČEK, Jaroslav: Index a literatura pro mládež. Zlatý máj. Roč. 25, 1981, č. 4...
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 25, 1981, č. 4, duben, s. 208-211
Annotation: O časopisu vycházejícím v letech 1929-39; s výběrem z příspěvků.
Article
6
...Index...
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 103, 1988, č. 237, 7. 10., Příloha, s. 4
Annotation: O časopisu, který redigoval Václavek Bedřich.
Article
7
...O časopisu Index redigovaném B. Václavkem, nakladatelství Index a Knihovně Indexu....
In: Kulturní měsíčník. -- ISSN 0231-9462. -- Roč. 7, 1989, č. 4, duben, s. 58-59; č. 5, květen, s. 62-63
Annotation: O časopisu Index redigovaném B. Václavkem, nakladatelství Index a Knihovně Indexu.
Article
8
9
by Fischer, Josef Ludvík, 1894-1973
Published Olomouc : Universita Palackého, 1964.
...index...
Annotation: Vzpomínka na spolupráci s časopisem Index v letech 1929-1939; s bibliografickým přehledem prací J. L. Fischera.
Book
10
...(AG): Podněty pro Index. Nová svoboda. Roč. 25, 1969, č. 45, 22. 2., příl., s. 5....
In: Nová svoboda. -- Roč. 25, 1969, č. 45, 22. 2., příl., s. 5
Annotation: Zpráva ČTK o tiskové besedě s redaktory časopisu pořádané 21. 2. v Brně.
Article
11
...Index...
In: Student. -- ISSN 0585-4512. -- Roč. 4, 1968, č. 32, 7. 8., s. 8
Annotation: O specifice kulturní politiky a litertury na Moravě; též o časopisu.
Article
12
...Index...
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 10, 1968, č. 4, duben, s. 151-152
Annotation: Recenze nového měsíčníku vycházejícího v Brně.
Article
13
...Index...
In: Tribuna. -- ISSN 0139-5165. -- Roč. 2, 1970, č. 50, 16. 12., s. 20; č. 51/52, 29. 12., s. 32
Annotation: Kritika časopisu z roku 1968; mj. o též o jeho šéfredaktorovi O. Susovi.
Article
14
...Index...
In: Divadlo. -- Roč. 12, 1961, č. 7, září, s. 540-545
Annotation: Přetisk deseti příspěvků z Indexu r. 1929 a 1930, věnovaných převážně činnosti brněnské činohry.
Article
15
...K článkům: Václavek Bedřich, Beneš K. J. a Šalda F. X. i k anketě časopisu Index, zabývajícím se...
In: Venkov. -- Roč. 27, 1932, č. 52, 1. 3., s. 5
Annotation: K článkům: Václavek Bedřich, Beneš K. J. a Šalda F. X. i k anketě časopisu Index, zabývajícím se vesměs problémem časovosti v umění.
Article
16
... brněnské literární veřejnosti, kterou napadl ve 4. čísle čas. Index (roč. 7, 1935, s. 38): Václavek Bedřich...
In: Kolo. -- R. 1935, č. 7/8, září/říjen, s. 97-98
Annotation: Pisatel obhajuje svou rozhlasovou přednášku otištěnou v č. 3/4 Kola (1935) pod názvem Provinění brněnské literární veřejnosti, kterou napadl...
Article
17
...Index...
In: Levá fronta. -- Roč. 1, 1930/1931, č. 28, 18. 6. 1931, s. 3
Annotation: Komentář s ukázkami. K názorům sepsaným jmenovanými na základě žádosti brněnského "Indexu".
Article
18
Published Brno : Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1995.
..., Havránek Bohuslav, v anketě časopisu Index (červen 1934) mj. : Mathesius Vilém, Pekař Josef, Šalda...
Annotation: Masarykova univerzita; soubor 127 dokumentů navazující na 1. svazek oddílem: Ustavení a budování univerzity včetně bojů o zachování její celistvosti...
Book
19
...Index, brněnský měsíčník, redigovaný Bedřichem Václavkem za stálé spolupráce J. L. Fischera, J...
In: Rozpravy Aventina. -- Roč. 4, 1928/1929, s. 213
Annotation: O časopise.
Article
20
Article resource: '; ...Index...
In: Index. -- Roč. 4, 1932, č. 1, s. 1-2
Annotation: Sloupek. F. glosuje výtku nejmenovaného časopisu, že Index se změnil z listu pro kulturní informaci v list pro kulturní politiku; hovoří dále...
Article