By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...Iniciály...
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 14, 7. 9., s. 1, 4-5
Annotation: Rozhovor.
Article
2
...JAREŠ, Michal: Iniciály 39/ 40 – případ nevydaného čísla. Tvar. Roč. 12, 2001, č. 20, 29. 11., s. 8....
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 12, 2001, č. 20, 29. 11., s. 8
Annotation: Článek o posledním čísle, které má k dispozici redakce Tvaru.
Article
3
...Přehledová stať o vývoji a zániku časopisu Iniciály, ukončeného 38. číslem v roce 1994....
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 6, 1995, č. 2, 26. 1., s. 6-7
Annotation: Přehledová stať o vývoji a zániku časopisu Iniciály, ukončeného 38. číslem v roce 1994.
Article
4
..., o časopisu Iniciály a jeho šéfredaktorovi: Rada Karel....
In: Obratník. -- Roč. 1, 1994, č. 8, listopad, s. 19
Annotation: Referát o večeru, který 30. 10. uspořádalo v žižkovské hospodě U vystřelenýho oka Krásné nakladatelství (tj. Vaněk Bohuslav jr.), s autorským...
Article
5
...HOLÝ, Josef: Čekání na Iniciály. Rudé právo. Roč. 70, 1990, č. 4, 5. 1., s. 5....
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 70, 1990, č. 4, 5. 1., s. 5
Annotation: K začátku vydávání časopisu.
Article
6
...BÍLEK, Petr A. – FUCHSOVÁ, Dita: Iniciativní Iniciály. Rozmlouvala Dita Fuchsová. Rudé právo. Roč...
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 71, 1990, č. 251, 26. 10., s. 4
Annotation: Rozhovor se šéfredaktorem o časopise.
Article
7
...Iniciály...
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 49, 1993, č. 127, 3. 6., s. 6
Annotation: Rozhovor s novým šéfredaktorem.
Article
8
...Iniciály...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 4, 1993, č. 23, 10. 6., s. 7
Annotation: Hodnocení prvních tří ročníků časopisu.
Article
9
...Iniciály...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 6, 1993, č. 161, 15. 7., příl. Národní 9, č. 28, s. 2
Annotation: Recenze čísla věnovaného sexualitě v literatuře; mj. o povídce: Šimon Patrik, Punkový Mozart.
Article
10
...(vlk): Jméno i příjmení – Iniciály : Poezie. Český deník. Roč. 3, 1993, č. 183, 10. 8., s. 8....
In: Český deník. -- ISSN 1210-0854. -- Roč. 3, 1993, č. 183, 10. 8., s. 8
Annotation: Recenze čísla s podtitulem Duše sídlí v těle - Sexuální tendence a jejich literární projev.
Article
11
...Iniciály...
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 49, 1993, č. 202, 1. 9., s. 4
Annotation: Recenze monotematického čísla Kde domov můj? - Wo ist mein Heim?, Česko-německá setkání.
Article
12
...Obsahová recenze 29. čísla časopisu "Iniciály"....
In: Ateliér. -- ISSN 1210-5236. -- Roč. 6, 1993, č. 6, 18. 3., s. 7
Annotation: Obsahová recenze 29. čísla časopisu "Iniciály".
Article
13
...Iniciály...
In: Denní Telegraf. -- ISSN 1210-8391. -- Roč. 2, 1993, č. 275, 26. 11., s. 16
Annotation: Obsahová recenze 34. čísla Iniciál, s komentářem k citaci: Szpuk Roman.
Article
14
...Rozhovor s šéfredaktorem revue Iniciály, která se organizačně podílí na akci uspořádané v...
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 3, 1994, č. 11, 14. 1., s. 5
Annotation: Rozhovor s šéfredaktorem revue Iniciály, která se organizačně podílí na akci uspořádané v karlovarském Artforu v domě Paderewski.
Article
15
...Rozhovor s šéfredaktorem dvouměsíčníku Iniciály....
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 49, 1993, č. 127, 3. 6., s. 6
Annotation: Rozhovor s šéfredaktorem dvouměsíčníku Iniciály.
Article
16
...O jeho básnické tvorbě a činnosti v časopise Iniciály....
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 5, 10. 3., s. 10-11
Annotation: O jeho básnické tvorbě a činnosti v časopise Iniciály.
Article
17
...Iniciály...
In: Dotyky. -- ISSN 1210-2210. -- Roč. 3, 1991, č. 2, s. 8-9
Annotation: Zkrácený záznam besedy (15. 11. 1991) v redakci bratislavských Dotyků s redaktory Iniciál: Bílek Petr A., Kovaříková Anička = Kovaříková...
Article
18
...SÁNCHEZOVÁ, Ilona: Iniciály jsou. Tvar. Roč. 4, 1993, č. 3, 21. 1., s. 2....
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 4, 1993, č. 3, 21. 1., s. 2
Annotation: Recenze v rubrice Od konkurence.
Article
19
...Iniciály...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 6, 1993, č. 64, 18. 3., příl. Národní 9, č. 11, s. 2
Annotation: Komentář.
Article
20
...Iniciály...
In: Československý voják. -- ISSN 0009-0751. -- Roč. 38, 1990, č. 3, 6. 3., s. 44
Annotation: Recenze prvního čísla.
Article