By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
koruny » koreny
1
Subjects: '; ...Jehlička, Ladislav, 1916-1996...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 24, 2011, č. 24, 29. 1., příl. Orientace, s. 29
Annotation: Recenze.
Article
2
Subjects: '; ...Jehlička, Ladislav, 1916-1996...
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 33, 2011, č. 4, duben, s. 48
Annotation: Recenze v rubrice Ďasův knižní kapsář.
Article
3
Subjects: '; ...Jehlička, Ladislav, 1916-1996...
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 8, 14. 4., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
4
Subjects: '; ...Jehlička, Ladislav, 1916-1996...
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 20, 2011, č. 7, 5. 4., s. 2
Annotation: Recenzní glosa v příspěvku v rubrice Jak já to vidím.
Article
5
Subjects: '; ...Jehlička, Ladislav, 1916-1996...
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 41, 2011, č. 2, 14. 4., s. 100
Annotation: Recenze v rubrice Knihy.
Article
6
Subjects: '; ...Jehlička, Ladislav, 1916-1996...
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 21, 2011, č. 105, 5. 5., příl. Salon, č. 718, s. 7
Annotation: Poznámky; mj. o knize L. Jehličky.
Article
7
Subjects: '; ...Jehlička, Ladislav, 1916-1996...
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 59, 2011, č. 3, červen, s. 459-462
Annotation: Recenze.
Article
8
Subjects: '; ...Jehlička, Ladislav, 1916-1996...
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 22, 2011, č. 2, s. 254-257
Annotation: Recenze.
Article
9
Subjects: '; ...Jehlička, Ladislav, 1916-1996...
In: Kulturní noviny. -- ISSN 1804-8897. -- R. 2011, č. 2/3, 18. 7., s. 15
Annotation: Recenze.
Article
10
Subjects: '; ...Jehlička, Ladislav, 1916-1996...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 24, 2011, č. 294, 17. 12., příl. Kniha roku 2011-21. ročník obnovené ankety LN, s. 24
Annotation: Recenze (4. místo v anketě).
Article
11
Subjects: '; ...Jehlička, Ladislav, 1916-1996...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 23, 2010, č. 198, 26. 8., s. 12
Annotation: Ukázka z připravované knihy souborné autorovy publicistiky; s úvodní poznámkou a autorovi a edici.
Article
12
Subjects: '; ...Jehlička, Ladislav, 1916-1996...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 23, 2010, č. 199, 27. 8., s. 12
Annotation: Druhá ukázka z připravované knihy souborné autorovy publicistiky.
Article
13
Subjects: '; ...Jehlička, Ladislav, 1916-1996...
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 22, 2011, č. 23, 31. 5. - 6. 6., příl. Perspektivy, č. 12, s. 3
Annotation: Recenze.
Article
14
Subjects: '; ...Jehlička, Ladislav, 1916-1996...
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 27, 2011, č. 7, 12. 9., s. 60-61
Annotation: Recenze.
Article
15
Subjects: '; ...Jehlička, Ladislav, 1916-1996...
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 8, 2012, č. 4, 15. 2., s. 7
Annotation: Glosa o smyslu ankety Kniha roku Lidových novin a o jejím letošním ročníku.
Article
16
Subjects: '; ...Jehlička, Ladislav, 1916-1996...
In: Babylon. -- ISSN 1211-4332. -- Roč. 20, 2011, č. 1, 7. 3., s. 8
Annotation: Recenze-studie s mezititulky Zahradníčkův Pláč Koruny svatováclavské, Černého Křik Koruny české, Reakcionář, Řím, Katoličtí intelektuálové,...
Article
17
Table of Contents: '; ...Kuncířovo Dobré dílo : [Úryvek z pamětí L. Jehličky Křik koruny svatováclavské] /...
Annotation: Jubilejní sborník, s uvedenými příspěvky; - s přílohami: nakladatelské značky Vyšehradu (s. 238-240); Výroční ceny nakladatelství Vyšehrad...
Book