By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...Kritický měsíčník...
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 3, 1947, č. 22, 24. 1., s. 5
Annotation: Zpráva.
Article
2
...Kritický měsíčník...
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 1, 1945, č. 51, 6. 7., s. 4
Annotation: Stať se věnuje uplynulé činnosti Kritického měsíčníku a jeho novým úkolům.
Article
3
...MAKSYM-BENCZEW, Joanna: Václav Černý i poczatki jego czasopisma "Kritický měsíčník". Bohemistyka...
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 1, 2001, č. 3, s. 211-220
Annotation: Studie o vzniku Kritického měsíčníku je současně pokusem o představení V. Černého polskému čtenáři. V. Černý je tu veden jako žák F....
Article
4
...Kritický měsíčník...
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 5, 2005, č. 4, s. 265-274
Annotation: Studie sledující formování jedné básnické generace.
Article
5
...Kritický měsíčník...
In: Alternativa plus. -- ISSN 1212-5776. -- Roč. 5, 1999, č. 1/2, s. 97-98
Annotation: O politickém pozadí zákazu časopisu (poslední číslo 15, 20. 10. 1948).
Article
6
...FLORIÁNOVÁ, Hedvika: Oč bojoval Kritický měsíčník. Klub. Roč. [2], 1993, č. 3, leden, s. 14–17....
In: Klub. -- Roč. [2], 1993, č. 3, leden, s. 14-17
Annotation: Hodnocení časopisu vycházejícího v letech 1938-1948 (s přestávkou 1943-44).
Article
7
...Kritický měsíčník...
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 37, 2007, č. 4, 16. 8., s. 8-11
Annotation: O esejích J. Patočky v Kritickém měsíčníku 1942 a 1946.
Article
8
...VOLÁK, Josef: Kritický měsíčník. Sešity pro mladou literaturu. Roč. 3, 1968, č. 18, únor, s. 48–50....
In: Sešity pro mladou literaturu. -- ISSN 0582-8740. -- Roč. 3, 1968, č. 18, únor, s. 48-50
Annotation: Úryvky z článků z let 1945 - 1948.
Article
9
...Poznámka na úvod ukázek z článků V. Č. otištěných v Kritický měsíčník v letech 1945-1946....
In: Babylon. -- ISSN 1211-4332. -- Roč. 5, 1995/1996, č. 2, listopad 1995, s. 4
Annotation: Poznámka na úvod ukázek z článků V. Č. otištěných v Kritický měsíčník v letech 1945-1946.
Article
10
...Zprávy, mj. též o obsahu 1. čísla 6. ročníku literárního časopisu: Kritický měsíčník....
In: Národní osvobození. -- Roč. 16, 1945, č. 43, 4. 7., s. 3
Annotation: Zprávy, mj. též o obsahu 1. čísla 6. ročníku literárního časopisu: Kritický měsíčník.
Article
11
... Jakub a snaží se ho chránit jako člověka. Kritický měsíčník....
In: Akord. -- Roč. 14, 1947/1948, s. 228-229
Annotation: Autor poznámky zde reaguje na odmítavé články pana: Janský Karel v Kritickém měsíčníku o panu: Deml Jakub a snaží se ho chránit jako člověka....
Article
12
... zaznamenala silný vzestup. Objevují se i různé nové směry, jak je patrno z příspěvků v revui Kritický měsíčník...
In: Kolo. -- Roč. 9, 1939, č. 4/5, duben/květen, s. 70-71
Annotation: Referát je vlastně úvahou nad postavením české poesie, zejména lyrické, která v poslední době zaznamenala silný vzestup. Objevují se i různé...
Article
13
...Č. 3/1938 revue Kritický měsíčník je věnováno českému baroku; mj. příspěvky: Novák Arne (Boj o...
In: Prager Presse. -- Roč. 18, 1938, č. 274, 5. 11., odpolední vydání, s. 7
Annotation: Č. 3/1938 revue Kritický měsíčník je věnováno českému baroku; mj. příspěvky: Novák Arne (Boj o české baroko), Černý Václav (recense...
Article
14
...Nový literárně kritický časopis, vydávaný nakladatelstvím, který nechce být "podnikově" zaujatým...
In: Prager Presse. -- Roč. 18, 1938, č. 28, 29. 1., odpolední vydání, s. 8
Annotation: Nový literárně kritický časopis, vydávaný nakladatelstvím, který nechce být "podnikově" zaujatým časopisem, čehož zárukou je Eisnerovi...
Article
15
...mo [=MORÁK, Jaroslav]: Kritický měsíčník. Mladá fronta. Roč. 2, 1946, č. 43, 20. 2., s. 3....
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 2, 1946, č. 43, 20. 2., s. 3
Annotation: Recenze prvního čísla sedmého ročníku Kritického sborníku.
Article
16
...Kožík František polemizuje s: Černý Václav, který v 10. čísle: Kritický měsíčník 1940 napadl jeho...
In: Kolo. -- Roč. 11, 1941, č. 1, leden, s. 8-11
Annotation: Kožík František polemizuje s: Černý Václav, který v 10. čísle: Kritický měsíčník 1940 napadl jeho román Básník neumírá (o portugalském...
Article
17
...O: Kritický měsíčník, který začal vydávat nakl. Fr. Borový za redakce: Černý Václav....
In: Večerník Práva lidu. -- Roč. 26, 1938, č. 50, 1. 3., s. 5
Annotation: O: Kritický měsíčník, který začal vydávat nakl. Fr. Borový za redakce: Černý Václav.
Article
18
... zahájení 4. ročníku: Kritický měsíčník....
In: Lidové noviny. -- Roč. 49, 1941, č. 73, 10. 2., s. 4
Annotation: O knižních a časopiseckých novinkách; zde o románu: Šimáček Radovan: Zločin na Zlenicích hradě a o zahájení 4. ročníku: Kritický měsíčník.
Article
19
...m.: Kritický měsíčník. Národní práce. R. 1939, č. 177, 29. 6., s. 4....
In: Národní práce. -- R. 1939, č. 177, 29. 6., s. 4
Annotation: O novém dvojčísle K. m. (1939). - Předpokládaný autor referátu: Píša A. M.
Article
20
...Kritický měsíčník...
In: Lidové noviny. -- Roč. 46, 1938, č. 637, 19. 12., s. 4
Annotation: O dvojčísle 9/10 K. M., právě vyšlém, v rubrice "Co právě vyšlo", kterou do L. N. píše B. N.
Article