By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Subjects: '; ...Kundera, Milan, 1929-...
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 7, 1. 4., s. 6-7
Annotation: Recenze; připojena poznámka Pozdrav Milanu Kunderovi (únor 2004), ve které M. P. píše, že tato stať měla vyjít v r. 1969 v časopisu Plamen.
Article
2
Subjects: '; ...Kundera, Milan, 1929-...
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1969, č. 3, 15. 1., s. 1
Annotation: Glosa.
Article
3
Subjects: '; ...Kundera, Milan, 1929-...
In: Průboj. -- ISSN 1804-5782. -- Roč. 21, 1969, č. 55, 6. 3., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
4
Subjects: '; ...Kundera, Milan, 1929-...
Digitální archiv časopisů
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 2, 1969, č. 15, 17. 4., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
5
Subjects: '; ...Kundera, Milan, 1929-...
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 25, 1969, č. 53, 4. 3., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
6
Subjects: '; ...Kundera, Milan, 1929-...
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- R. 1968, podzim/zima, s. 7
Annotation: Poznámka o knize.
Article
7
Subjects: '; ...Kundera, Milan, 1929-...
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 25, 1969, č. 35, 11. 2., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
8
Subjects: '; ...Kundera, Milan, 1929-...
online
In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Bohemica litteraria. Řada literárněvědná bohemistická (V). -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 56, 2007, č. 10, s. 173-182
Annotation: Analýza narativních postav pomocí narativní gramatiky (vycházející mj. z V. J. Proppa, A. J. Greimase a T. Todorova), fikčního narativu a narativních...
Article
9
Subjects: '; ...Kundera, Milan, 1929-...
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 3, 1992, č. 32, 6. 8., s. 6
Annotation: Rozbor povídky ze souboru Třetí sešit směšných lásek, 1968.
Article
10
Subjects: '; ...Kundera, Milan, 1929-...
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 11, 2000, č. 17, 19. 10., s. 17
Annotation: Recenze.
Article
11
Subjects: '; ...Kundera, Milan, 1929-...
In: Tribuna. -- ISSN 0139-5165. -- Roč. 1, 1969, č. 5, 12. 2., s. 14
Annotation: Recenze.
Article
12
Subjects: '; ...Kundera, Milan, 1929-...
In: Orientace. -- ISSN 0474-6473. -- Roč. 4, 1969, č. 2, s. 22-25
Annotation: Recenze.
Article
13
Subjects: '; ...Kundera, Milan, 1929-...
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 11, 1969, č. 2, únor, s. 116-118
Annotation: Poznámky o knihách.
Article
14
Subjects: '; ...Kundera, Milan, 1929-...
In: Sešity pro literaturu a diskusi. -- Roč. 4, 1969, č. 30, duben, s. 42-44
Annotation: Recenze.
Article
15
Subjects: '; ...Kundera, Milan, 1929-...
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 14, 1969, č. 4, duben, s. 45-46
Annotation: Poznámky.
Article