By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...(RP): Nový literární měsíčník Květen. Rudé právo. Roč. 35, 1955, č. 249, 8. 9., s. 2....
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 35, 1955, č. 249, 8. 9., s. 2
Annotation: Poznámka k vydání 1. čísla.
Article
2
...Květen...
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 1, 1956, č. 8, prosinec, s. 47
Annotation: Zpráva o sjezdu mladých českých spisovatelů.
Article
3
... Květen....
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 24, 1959, č. 9, 26. 2., s. 201-203
Annotation: Bilanční studie o české poezie vydané v roce 1958. Polemika s individualistickým pojetím časopisu Květen.
Article
4
...Recenze 1. čísla časopisu Květen....
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 38, 17. 9., s. 9
Annotation: Recenze 1. čísla časopisu Květen.
Article
5
...Úvaha o básnické generaci uskupené kolem časopisu Květen....
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [1], 1957, č. 6, 7. 2., s. 3
Annotation: Úvaha o básnické generaci uskupené kolem časopisu Květen.
Article
6
... literatuře v časopise Květen....
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 2, 1958, č. 8, říjen, s. 254
Annotation: Polemika s textem J. Šotoly (ZM 1958, č. 7) ohledně nedostatečného prostoru věnovaného dětské literatuře v časopise Květen.
Article
7
...Přetisk polemického článku o časopisu Květen (LtN č. 48/1956) v rubrice Před 50 lety....
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 17, 2006, č. 48, 27. 11., s. 16
Annotation: Přetisk polemického článku o časopisu Květen (LtN č. 48/1956) v rubrice Před 50 lety.
Article
8
...Květen...
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 12, 2002, č. 19, 6.-12. 5., s. 20
Annotation: Medailon "květnového" básníka J. Hořce; zmíněna jeho nejnovější chystaná sbírka Brzy-jazyk-nazývati-Ruzyně a otištěna báseň Desatero...
Article
9
10
... Różewiczovi, o jiných básnících a časopisu Květen. Připravil Václav Burian. Literární noviny. Roč. 12, 2001, č...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 12, 2001, č. 38, 19. 9., s. 15
Annotation: Rozhovor u příležitosti očekávané návštěvy T. R. 27. 9. v Praze (jeho texty a stručná biografická poznámka o něm na s. 14).
Article
11
Subjects: '; ...Časopis Květen a jeho doba (konference)...
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 4, 1993, č. 214, 15. 9., s. 11
Annotation: Zpráva o 36. ročníku literárněvědné konference Bezručova Opava, zabývající se tématem Časopis Květen a jeho doba.
Article
12
Subjects: '; ...Časopis Květen a jeho doba (konference)...
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 4, 1993, č. 39/40, 7. 10., s. 3
Annotation: Bezručova Opava; o literární konferenci Časopis Květen a jeho doba, konané 15.-16. 9.
Article
13
...Glosa k opavské konferenci Časopis Květen a jeho doba....
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1993, č. 37, 6. 10., s. 2
Annotation: Glosa k opavské konferenci Časopis Květen a jeho doba.
Article
14
...Martinek Libor, Fetters Aleš; polemika s jejich články (T, č. 39/40) o konferencích Časopis Květen...
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 4, 1993, č. 41/42, 21. 10., s. 3
Annotation: Martinek Libor, Fetters Aleš; polemika s jejich články (T, č. 39/40) o konferencích Časopis Květen a jeho doba (Opava) a Laboratoř psychologické...
Article
15
...Předneseno na konferenci Časopis Květen a jeho doba (Bezručova Opava, září 1993); s otištěnými...
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 4, 1993, č. 41/42, 21. 10., s. 6-7
Annotation: Předneseno na konferenci Časopis Květen a jeho doba (Bezručova Opava, září 1993); s otištěnými básněmi J. J. a úryvky z jejich dobového ohlasu.
Article
16
by Fencl, Ivo Václav, 1938-2019
Published Praha : Pražská imaginace, 1993.
...FENCL, Ivo Václav – DOSTÁL, Karel: Vize a iluze skupiny Květen : (Příspěvek k morfologii české...
Annotation: S kapitolami Profesionální avantgarda - mýtus nebo skutečnost, Příspěvek ke genezi tzv. květňáctví, Tápání nebyla lež?, Hranice možností,...
Book
17
Subjects: '; ...Časopis Květen a jeho doba (konference)...
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 3 (108), 1993, č. 227, 30. 9., s. 6
Annotation: Bezručova Opava; o konferenci Časopis Květen a jeho doba.
Article
18
...O generaci soustředěné kolem časopisu Květen; zejména o způsobu myšlení v oblasti kulturní a...
In: Tvář. -- Roč. 2, 1965, č. 2, únor, s. 16-20
Annotation: O generaci soustředěné kolem časopisu Květen; zejména o způsobu myšlení v oblasti kulturní a občanské.
Article
19
20
...Záznam redakční besedy s literární skupinou kolem někdejšího časopisu Květen....
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 13, 1964, č. 26, 27. 6., s. 3
Annotation: Záznam redakční besedy s literární skupinou kolem někdejšího časopisu Květen.
Article