By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...BURIAN, Václav: Čtenář časopisů : Ladění 3/ 2001. Literární noviny. Roč. 13, 2002, č. 8, 20. 2...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 13, 2002, č. 8, 20. 2., s. 8
Annotation: Obsahový přehled.
Article
2
...MARČÁK, Bohumil: Dobře vyladěné Ladění. Zemské noviny. Roč. 10, 2000, č. 117, 20. 5., s. 13....
In: Zemské noviny. -- ISSN 1211-7609. -- Roč. 10, 2000, č. 117, 20. 5., s. 13
Annotation: Recenze nového čísla.
Article
3
...ZONOVÁ, Anna: Ladění 1/ 2003. Literární noviny. Roč. 14, 2003, č. 28, 7. 7., příl. Nové knihy, s. 4....
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 14, 2003, č. 28, 7. 7., příl. Nové knihy, s. 4
Annotation: Recenze v rubrice Čtenářka časopisů.
Article
4
...(rem) [=REISSNER, Martin]: Ladění pomáhá dětské knize. Zemské noviny. Roč. 9, 1999, č. 131, 7. 6...
In: Zemské noviny. -- ISSN 1211-7609. -- Roč. 9, 1999, č. 131, 7. 6., s. 6
Annotation: Článek o literárněvědném čtvrtletníku, věnovaném dětské literatuře.
Article
5
...(jih): Ladění hodnotí knižní trh. Zemské noviny. Roč. 9, 1999, č. 280, 1. 12., s. 13....
In: Zemské noviny. -- ISSN 1211-7609. -- Roč. 9, 1999, č. 280, 1. 12., s. 13
Annotation: Komentář k obsahu čísla.
Article
6
...O kritické reflexi literatury pro děti a novém odborném časopise Ladění (vyd. Ústav literatury pro...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 18, 7. 5., s. 5
Annotation: O kritické reflexi literatury pro děti a novém odborném časopise Ladění (vyd. Ústav literatury pro mládež Pedagogické fakulty MU v Brně).
Article
7
...O nakladatelství Mladá fronta, mj. o edici Ladění a o encyklopedické řadě Orbis pictus....
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 3, 1992, č. 193, 18. 8., s. 11
Annotation: O nakladatelství Mladá fronta, mj. o edici Ladění a o encyklopedické řadě Orbis pictus.
Article
8
...(jpk): Ladění k poezii. Brněnský večerník. Roč. 17, 1986, č. 161, 19. 8., s. 3....
In: Brněnský večerník. -- Roč. 17, 1986, č. 161, 19. 8., s. 3
Annotation: Recenze výběru básní z literární soutěže Halasův Kunštát 1985.
Article
9
...O aktuálních problémech edice prvních knížek Ladění....
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1991, č. 21, 22. 5., Příloha Nových knih 21/91, s. 2
Annotation: O aktuálních problémech edice prvních knížek Ladění.
Article
10
...Rozhovor o edici poezie a později i prózy začínajících autorů; Ladění, Mladá fronta....
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 28, 15. 7., příl. Kmen, s. 2
Annotation: Rozhovor o edici poezie a později i prózy začínajících autorů; Ladění, Mladá fronta.
Article
11
...Reakce na článek: Wagner Jiří (Kmen č. 34); o dalším programu edice: Mladá fronta, Ladění....
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 38, 22. 9., s. 11
Annotation: Reakce na článek: Wagner Jiří (Kmen č. 34); o dalším programu edice: Mladá fronta, Ladění.
Article
12
...O edici Ladění aj....
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 44, 1988, č. 41, 19. 2., s. 2
Annotation: O edici Ladění aj.
Article
13
...Příspěvek J. P. a rozhovor s dalšími členy redakčního kruhu edice Ladění nakladatelství Mladá...
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 24, 17. 6., příl. Kmen, s. 4
Annotation: Příspěvek J. P. a rozhovor s dalšími členy redakčního kruhu edice Ladění nakladatelství Mladá fronta: Sýs Karel, Žáček Jiří, Velčovský...
Article
14
...O edici Mladé fronty Ladění....
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 44, 1988, č. 56, 8. 3., s. 5
Annotation: O edici Mladé fronty Ladění.
Article
15
...Kurzíva o edici: Mladá fronta, Ladění; o disproporci ohlasu a nákladu....
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 34, 25. 8., s. 12
Annotation: Kurzíva o edici: Mladá fronta, Ladění; o disproporci ohlasu a nákladu.
Article
16
...SOUKAL, Josef: O čem píše Ladění. Český jazyk a literatura. Roč. 59, 2008/2009, č. 5, s. 250–252....
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 59, 2008/2009, č. 5, s. 250-252
Annotation: Článek k obsahu čtvrtletníku pro teorii a kritiku dětské literatury, zejm. k české i překladové literatuře pro děti a mládež.
Article
17
...(jih): Odborné Ladění pro dětské čtenáře. Slovo – Brno. Roč. 89, 1997, č. 177, 31. 7., s. 8....
In: Slovo - Brno. -- Roč. 89, 1997, č. 177, 31. 7., s. 8
Annotation: Recenze čísla 2/1997.
Article
18
...SEDLÁK, Jiří: Ladění – časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Univerzitní noviny. Roč. 5...
In: Univerzitní noviny. -- ISSN 1211-6866. -- Roč. 5, 1998, č. 5, 31. 5., s. 54
Annotation: Recenze čísla 1/1998.
Article
19
...POSPÍŠIL, Ivo: Podnětné i humorné Ladění. Rovnost. Roč. 7, 1997, č. 45, 22. 2., s. 11....
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 7, 1997, č. 45, 22. 2., s. 11
Annotation: Recenze 4. čísla literárněteoretického časopisu.
Article
20
...Ladění...
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 7, 1997, č. 183, 8. 8., s. 9
Annotation: Recenze 2. čísla čtvrtletníku Ústavu literatury pro mládež PedF MU v Brně.
Article