By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
... kolem lampy – Čs. divadlo nemá zájem?. Lidová demokracie. Roč. 22, 1966, č. 78, 20. 3., s. 5....
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 22, 1966, č. 78, 20. 3., s. 5
Annotation: O informacích L. Mandause o údajné hře F. K.
Article
2
...Let kolem lampy...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 15, 1966, č. 18, 30. 4., s. 12
Annotation: Glosa o dalších "kafkovských" objevech her a o jejich inscenaci v Anglii.
Article
3
...Let kolem lampy...
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 22, 1966, č. 126, 8. 5., s. 5
Annotation: Ke glose Vzápětí poté, co... (Ltn, č. 18); zdůrazněno prvenství informace o hře v článku J. Procházky (LD 20. 3.).
Article
4
...Let kolem lampy...
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 22, 1966, č. 146, 29. 5., s. 5
Annotation: Přehled zahraničního ohlasu hry.
Article
5
...Let kolem lampy...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 15, 1966, č. 36, 3. 9., s. 3
Annotation: K článku J. Procházky (LD 20. 3.); s důvody popírajícími Kafkovo autorství hry.
Article
6
...Max Brod o Letu kolem lampy. Literární noviny. Roč. 15, 1966, č. 39, 24. 9., s. 10....
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 15, 1966, č. 39, 24. 9., s. 10
Annotation: Glosa o dopisu M. Broda polskému časopisu Panorama s odmítavým stanovskem ke Kafkovu autorství hry.
Article
7
...(re) [=GRYM, Pavel]: Konec diskuse kolem neznámé hry? : Let kolem lampy v Komorním divadle. Lidová...
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 22, 1966, č. 303, 3. 11., s. 5
Annotation: Přehled dosavadní diskuse o autorství hry; též o připravovaných inscenacích a edicích.
Article
8
...Let kolem lampy...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 15, 1966, č. 52, 24. 12., s. 10
Annotation: Polemika prokuristy s článkem E. Goldstückera (LtN, č. 36) s textem protokolu o vzniku hry, sepsaným s L. Mandausem.
Article
9
...GOLDSTÜCKER, Eduard: Tanec kolem lampy. Literární noviny. Roč. 15, 1966, č. 52, 24. 12., s. 10....
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 15, 1966, č. 52, 24. 12., s. 10
Annotation: Přehled zahraničního ohlasu hry.
Article
10
...Mandaus, Luděk Let kolem lampy...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 16, 1967, č. 1, 7. 1., s. 12
Annotation: Pokračování sporu z roku 1966; o rozporech v protokolu o vzniku hry, sepsané s autorem (LtN č. 52/1966).
Article
11
...Mandaus, Luděk Let kolem lampy...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 16, 1967, č. 7, 18. 2., s. 5
Annotation: K námitkám oponentů ve sporu o autorství hry.
Article
12
...Mandaus, Luděk Let kolem lampy...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 16, 1967, č. 9, 4. 3., s. 4
Annotation: Redakční poznámka ke sporu o autorství hry; s prohlášením dědiček F. K.
Article
13
...Mandaus, Luděk Let kolem lampy...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 16, 1967, č. 39, 29. 9., s. 5
Annotation: Redakční poznámka o nových podnětech k diskusi o autorství hry, vyslovených v článku J. Langra (Literatur und Kritik).
Article
14
...O dramatickém textu Let kolem lampy, údajně nalezeném a zrekonstruovaném: Mandaus Luděk, a...
In: Nový život (Řím). -- Roč. 19, 1967, č. 3, březen, s. 75-76
Annotation: O dramatickém textu Let kolem lampy, údajně nalezeném a zrekonstruovaném: Mandaus Luděk, a připisovaném Kafkovi. Též o stati: Goldstücker Eduard.
Article