By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...Lidové noviny...
In: Lidové noviny. -- Roč. 35, 1927, č. 647, 24. 12., s. 21-22
Annotation: Humorný sloupek o archivu: Lidové noviny.
Article
2
Article resource: '; ...Lidové noviny : pražské Lidové noviny...
In: Lidové noviny : pražské Lidové noviny. -- Roč. 1, 1938, č. 1, 27. 9., s. 1
Annotation: O účelu samostatného vydávání P. L. N., jež budou vedeny stejnou redakcí jako normální vydání: Lidové noviny.
Article
3
Article resource: '; ...Lidové noviny...
In: Lidové noviny. -- Roč. 46, 1938, č. 486, 27. 9., s. 4
Annotation: Redakční zpráva o zřízení samostatného listu Pražské Lidové Noviny, jenž vychází zcela odděleně od brněnských LN.
Article
4
...POLÁČEK, Jiří: Lidové noviny dětem v roce 1937. Ladění. Roč. 12, 2007, č. 4, s. 2–8....
In: Ladění. -- ISSN 1211-3484. -- Roč. 12, 2007, č. 4, s. 2-8
Annotation: O týdenní příloze Lidových novin.
Article
5
Article resource: '; ...Lidové noviny...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 30, 5. 2., s. 8
Annotation: Stylizovaný dopis k narozeninám novináře, spisovatele a myslitele F. Peroutky (*6. 2. 1895).
Article
6
...Lidové noviny...
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 2533-4654. -- R. 2018, č. 130, říjen, s. 2
Annotation: Autor ve svém článku uvádí podoby reflexe 28. října u K. Čapka během první republiky a proměny Čapkových reflexí daného výročí.
Article
7
... nazvaný "Na Čapkovi je všechno špatně" (in: Lidové noviny, č. 196, 24. 8. 2018, s. 7)....
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 2533-4654. -- R. 2018, č. 130, říjen, Literární příl., č. 5, s. iii
Annotation: Autor ve svém komentáři kriticky reaguje na rozhovor R. Kopáče s anglickým bohemistou R. Pynsentem nazvaný "Na Čapkovi je všechno špatně" (in:...
Article
8
...Lidové noviny...
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1989, č. [6], červen, s. 61-69
Annotation: Komentáře k aktuálním politicko-kulturním tématům: Urbánkovu textu zveřejněnému v Lidových novinách, úmrtí Dominika Tatarky, uvěznění...
Article
9
...Rozhovor o tvorbě karikatur a práci pro Lidové noviny u příležitosti sedmdesátých narozenin V...
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 20. 2. 2009
Annotation: Rozhovor o tvorbě karikatur a práci pro Lidové noviny u příležitosti sedmdesátých narozenin V. Jiránka; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
10
... souvislosti se svým odchodem z poroty Státní ceny za literaturu (in: Lidové noviny, roč. 31, 2018, č. 189, 16...
online
Webarchiv
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 33, 2018, č. 113, zima, s. 233-235
Bubínek Revolveru [online]. -- 27. 8. 2018
Annotation: Komentář k rozhovoru, který poskytl P. Hruška Lidovým novinám, konkrétně J. Machalické, v souvislosti se svým odchodem z poroty Státní ceny...
Article
11
...Lidové noviny...
online
Webarchiv
In: A2larm [online]. -- 3. 9. 2018
Annotation: Článek o K. Čapkovi a o reflexích jeho osoby i díla následně po Čapkově smrti, v období druhé republiky.
Article
12
Article resource: '; ...Lidové noviny...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 297, 22. 12., s. 24-25, příl. Orientace, s. vi-vii
Annotation: Soubor dopisů (doplněný jejich reprinty), adresovaných redakci Lidových novin v období, kdy byl šéfredaktorem K. Z. Klíma. Dopisy sbíral syn...
Article
13
... stran příslušníků Státní bezpečnosti. Během prohlídky mu byly zabaveny písemnosti, např. "Lidové noviny...
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 11, 1988, č. 9, květen, s. 17
Annotation: Zpráva o nezákonné osobní prohlídce u J. Gruntoráda a fyzickém násilí, kterému byl vystaven ze stran příslušníků Státní bezpečnosti....
Article
14
Article resource: '; ...Lidové noviny...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 274, 26. 11., s. 11
Annotation: Medailon literárního historika, kritika, přispěvatele Lidových novin a také rektora Masarykovy univerzity v letech 1938-1939 A. Nováka.
Article
15
...Lidové noviny...
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 2533-4654. -- R. 2019, č. 135, prosinec, s. [1]
Annotation: Zpráva o výstavě "Dějiny zblízka - Geschichte aus der Nähe, politické karikatury Josefa Čapka z let 1933-1938", již připravila německá společnost...
Article
16
by Novák, Arne, 1880-1939
Published Praha : Arsci, 2019.
...Výbor ze sloupků psaných pro Lidové noviny v letech 1926-1939 a věnovaných české historii...
Annotation: Výbor ze sloupků psaných pro Lidové noviny v letech 1926-1939 a věnovaných české historii, literatuře, kultuře a význačným osobnostem; s uvedenou...
Book
17
Subjects: '; ...noviny...
online
In: Jazzstop [samizdat]. -- Roč. 1, 1987, č. 3/4, s. 53
Annotation: Zpráva o vydání druhého nultého čísla samizdatových "Lidových novin".
Article
18
Subjects: '; ...noviny...
online
In: Jazzstop [samizdat]. -- Roč. 2, 1988, květen, č. 5, s. 28
Annotation: Anotace článků v samizdatových Lidových novinách.
Article
19
... české literatury do francouzštiny, a k děkovné řeči E. Abrams(ové), v níž poukázala na to, že Lidové...
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 23. 1. 2018
Annotation: Komentář k ceremoniálu předání Ceny Karla Čapka, která byla udělena E. Abrams(ové) za překlady české literatury do francouzštiny, a k děkovné...
Article
20
Article resource: '; ...Lidové noviny...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 131, 6. 6., s. 10
Annotation: Nekrolog novináře a disidenta J. Hanáka, který psal do samizdatových Lidových novin i do LN po roce 1989 a od roku 2016 psal do rubriky LN "Poslední...
Article