By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Subjects: '; ...Majerová, Marie, 1882-1967...
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 5, 1949, č. 31, 6. 2., s. 4
Annotation: Zpráva o překladu románu M. Majerové do chorvatštiny.
Article
2
Subjects: '; ...Majerová, Marie, 1882-1967...
In: Knižní novinky. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. [4], 1955, č. 16, 15. 4., s. [1]
Annotation: Recenze.
Article
3
Subjects: '; ...Majerová, Marie, 1882-1967...
In: Knižní novinky. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. [6], 1957, č. 7, 11. 2., s. [1]
Annotation: Anotace knihy.
Article
4
Subjects: '; ...Majerová, Marie, 1882-1967...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 17, 31. 5., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
5
Subjects: '; ...Majerová, Marie, 1882-1967...
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 7, 1951, č. 93, 21. 4., s. 6
Annotation: O recenzi A. Wurmsera v Les lettres françaises na francouzské vydání novely M. Majerové.
Article
6
Subjects: '; ...Majerová, Marie, 1882-1967...
In: Havířská balada. -- s. 3-8
Annotation: Medailon.
Book Chapter
7
Subjects: '; ...Majerová, Marie, 1882-1967...
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 55, 1975, č. 69, 22. 3., s. 5
Annotation: Glosa o setkání s francouzským překladem knihy Marie Majerové Havířská balada v době stávky francouzských horníků; k článku Vítězslava...
Article
8
Subjects: '; ...Majerová, Marie, 1882-1967...
In: Havířská balada. -- s. 149-153
Annotation: Doslov.
Book Chapter
9
Subjects: '; ...Majerová, Marie, 1882-1967...
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- R. 1963, leden/únor, s. 5
Annotation: Výňatek z úvahy.
Article
10
Subjects: '; ...Majerová, Marie, 1882-1967...
In: Česká osvěta. -- ISSN 1803-0831. -- Roč. 2 (40), 1947, č. 1/2, leden/únor, s. 61-62
Annotation: Recenzní glosa.
Article
11
Subjects: '; ...Majerová, Marie, 1882-1967...
In: Štěpnice. -- ISSN 2336-8624. -- Roč. 5, 1951/1952, č. 6, 1. 2. 1952, s. 264
Annotation: Recenze.
Article
12
...Úryvek prózy z knihy Havířská balada....
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 37, 1957, č. 27, 27. 1., s. 2
Annotation: Úryvek prózy z knihy Havířská balada.
Article
13
...Úryvek z románu Havířská balada....
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 3, 1957, č. 64 (608), 16. 3., Literární příl. Večerní Prahy, č. 7, s. [4]
Annotation: Úryvek z románu Havířská balada.
Article
14
Subjects: '; ...Majerová, Marie, 1882-1967...
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 1, 1955, č. 39, 17. 5., s. [3].
Annotation: Anotace na uvedenou knihu.
Article
15
Subjects: '; ...Majerová, Marie, 1882-1967...
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1963, č. 7, 14. 2., s. 1
Annotation: Úryvek z dopisu L. Stehlíka.
Article
16
Subjects: '; ...Majerová, Marie, 1882-1967...
In: Bulletin Vysoké školy ruského jazyka a literatury. -- Sv. 2, 1958, s. 170-222
Annotation: Studie vypracovaná jako součást diplomové práce na FF UK; s Úvodem a s kapitolami: Základní kompoziční principy Havířské balady; Výběr a...
Article
17
Subjects: '; ...Majerová, Marie, 1882-1967...
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 27, 1947, č. 284, 6. 12., s. 3.
Annotation: Anotace na knihu M. Majerové. Anotace vyzdvihuje přednosti knihy Havířská balada.
Article
18
Subjects: '; ...Majerová, Marie, 1882-1967...
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 2, 1946, č. 282, 8. 12., s. 6.
Annotation: Zpráva. Výčet udělených cen a jejich nositelů, Marie Majerová získala cenu za román Havířská balada.
Article
19
Subjects: '; ...Majerová, Marie, 1882-1967...
In: Rozumět literatuře : interpretace základních děl české literatury. 1. -- s. 325-334
Annotation: Interpretační studie.
Book Chapter
20
Subjects: '; ...Majerová, Marie, 1882-1967...
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 28, 1972, č. 47, 25. 2., s. 6
Annotation: Referát o provedení stejnojmenné dramatizace Miloše Šrámka.
Article