By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Subjects: '; ...Marková, Marta, 1947-...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 39, 29. 9., s. 6
Annotation: Jesenská Milena; recenze s podrobným výčtem chyb a nedostatků.
Article
2
Subjects: '; ...Marková, Marta, 1947-...
In: Aspekt. -- ISSN 1336-099X. -- R. 1994, č. 2, s. 108
Annotation: Recenze.
Article
3
Subjects: '; ...Marková, Marta, 1947-...
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 50, 1994, č. 17, 21. 1., s. 8
Annotation: Poznámka k vydání; Jesenská Milena.
Article
4
Subjects: '; ...Jesenská, Milena, 1896-1944...
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- R. 1993, č. 9, 1-7. 3., s. 14
Annotation: Kafka Franz; o zveličování významu M. J. jejími monografisty. Mj. o připravované knize: Marková-Kotyková Marta: Mýtus Milena: Milena Jesenská...
Article
5
Subjects: '; ...Marková, Marta, 1947-...
In: Český časopis historický. -- ISSN 0862-6111. -- Roč. 93, 1995, č. 4, s. 790
Annotation: Poznámka k vydání; Jesenská Milena.
Article
6
Subjects: '; ...Marková, Marta, 1947-...
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 4, 1993, č. 51/52, 30. 12., s. 20-21
Annotation: Jesenská Milena; recenze.
Article