By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
... a víkendovou přílohu Civilizace deníku Mladá fronta Dnes, kterou má J. Ch. na starosti....
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 2003, č. 27, listopad, s. 131-132
Annotation: Glosa k rozhovoru O. Horáka s J. Chuchmou (Tvar, č. 6/2003); autor glosy kritizuje kulturní rubriku a víkendovou přílohu Civilizace deníku Mladá...
Article
2
...Polemika s článkem B. Marčáka K problémům našich deníků; o příloze jihomoravské mutace MfDnes Umění...
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 13, 29. 6., s. 9
Annotation: Polemika s článkem B. Marčáka K problémům našich deníků; o příloze jihomoravské mutace MfDnes Umění a kritika - brněnská scéna.
Article
3
...Mladá fronta Dnes...
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 2002, č. 23, červen, s. 136-137
Annotation: Kritika rubriky Kritický metr (MfD).
Article
4
...Glosa k zásahům redakce Mladé fronty Dnes při přípravě rubriky Poezie na letošní léto....
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 14, 2003, č. 15, 18. 9., s. 3
Annotation: Glosa k zásahům redakce Mladé fronty Dnes při přípravě rubriky Poezie na letošní léto.
Article
5
...Mladá fronta Dnes...
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 12, 2001, č. 14, 6. 9., s. 9
Annotation: Glosa k situaci nakladatelství Hynek, kritika deníku MFD za chyby a kritika J. Chuchmy.
Article
6
...ADAMUS, Januš: Komentátor MF Dnes Steigerwald v roli všeznalce. Haló noviny. Roč. 19, 2009, č. 232...
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 19, 2009, č. 232, 5. 10., s. 5
Annotation: Kritika politické publicistiky K. Steigerwalda.
Article
7
...Komentář k přetisku dvou dopisů V. Havla z let 1977 a 1979 v Mladé frontě Dnes 3. 10. a gratulace...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 22, 2009, č. 232, 5. 10., s. 11
Annotation: Komentář k přetisku dvou dopisů V. Havla z let 1977 a 1979 v Mladé frontě Dnes 3. 10. a gratulace "Ferdinandu Vaňkovi z Malého Hrádku" (Rudé...
Article
8
...Komentář k reakci editora Mladé fronty Dnes (8. 12.) T. Chundely na výtku, že list nepublikoval...
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 19, 2009, č. 288, 11. 12., s. 5
Annotation: Komentář k reakci editora Mladé fronty Dnes (8. 12.) T. Chundely na výtku, že list nepublikoval nekrolog k úmrtí J. Hořce, prvního šéfredaktora...
Article
9
...Referát o konferenci, mj. o vystoupení redaktorů kulturní rubriky deníku MF Dnes D. Anýže a J...
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 12, 12. 6., s. 2
Annotation: Referát o konferenci, mj. o vystoupení redaktorů kulturní rubriky deníku MF Dnes D. Anýže a J. Chuchmy.
Article
10
...Rozhovor u příležitosti jeho rozhodnutí odejít z redakce Mladé fronty Dnes....
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 24, 2013, č. 48, 28. 11., s. 20-24
Annotation: Rozhovor u příležitosti jeho rozhodnutí odejít z redakce Mladé fronty Dnes.
Article
11
...Fejeton o literárním referování v MF Dnes a na webu iDnes....
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 10, 2014, č. 20, 24. 9., s. 5
Annotation: Fejeton o literárním referování v MF Dnes a na webu iDnes.
Article
12
...Úvaha o literatuře v médiích. Autor se zaměřuje především na současnou literární kritiku v MF Dnes....
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 13, 2017, č. 17, 16. 8., s. 5
Annotation: Úvaha o literatuře v médiích. Autor se zaměřuje především na současnou literární kritiku v MF Dnes.
Article
13
... fronta Dnes" a který pojednává o problematických aspektech české společnosti před rokem 1989, mj. o...
online
Webarchiv
In: Nekultura.cz [online]. -- ISSN 1802-0526. -- 21. 12. 2006
Annotation: Kritické poznámky o románu na pokračování (titul přímo neuveden), který začala vydávat "Mladá fronta Dnes" a který pojednává o problematických...
Article
14
... Sokrates.cz v deníku Mladá fronta Dnes 7. 5.; v rubrice Literární zápisník....
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 4, 2008, č. 21, 21. 5., s. 7
Annotation: Kritika "Taháku k maturitní zkoušce z českého jazyka" publikovaného Institutem vzdělávání Sokrates.cz v deníku Mladá fronta Dnes 7. 5.; v rubrice...
Article
15
...Známí čeští spisovatelé budou psát pro MF DNES. Portál české literatury [online]. 18. 4. 2014....
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 18. 4. 2014
Annotation: Zpráva.
Article
16
...ŠTOLBA, Jan: Mladá fronta třetího tisíciletí : O myšlenkových saltech žurnalistického basta...
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 5, 2009, č. 20, 30. 9., s. 7
Annotation: Rozbor publicistického stylu K. Steigerwalda a M. Komárka; v rubrice Literární zápisník.
Article
17
...M [=ŠPIRIT, Michael]: [Redakce nové sobotní přílohy Mladé fronty Dnes Kavárna...]. Kritická Příloha...
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 2004, č. 30, listopad, s. 111
Annotation: Glosa k příloze věnované poezii; M. Špirit zvažuje hranici mezi grafomanií a naivistickou tvorbou.
Article
18
... Dnes a Lidových novin....
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 17. 11. 2013
Annotation: Zpráva; připojeno prohlášení B. Doležala zdůvodňující jeho ukončení činnosti v redakci Mladé fronty Dnes a Lidových novin.
Article
19
...Mladá fronta Dnes...
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 18, 2007, č. 20, 29. 11., s. 6-7
Annotation: O proměně nakladatelského prostředí, vydávání poezie, literárních kriticích, o prostoru, který je v denících a časopisech věnován recenzím;...
Article
20
...Mladá fronta Dnes...
online
Webarchiv
In: Kulturní noviny [online]. -- ISSN 1804-5693. -- R. 2012, č. 15, 9. 7.
Annotation: Autor ve svém komentáři kriticky hodnotí podobu Lidových novin po roce 1989.
Article