By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Subjects: '; ...Nezval, Vítězslav, 1900-1958...
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 41, 1955, č. 4/5, duben/květen, s. 187
Annotation: Zpráva o překladu Nezvalova "Zpěvu míru" do rumunštiny.
Article
2
Subjects: '; ...Nezval, Vítězslav, 1900-1958...
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 11, s. 546-547
Annotation: Poznámky k francouzskému překladu poezie V. Nezvala (Zpěv míru, výbor z poezie) Francoisem Kérelem a Jeanem Marcenacem.
Article
3
Subjects: '; ...Nezval, Vítězslav, 1900-1958...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 29, 23. 8., s. 2
Annotation: O přeložení Nezvalovy básně M. Lajčiakem; s otištěním dvou slok.
Article
4
Subjects: '; ...Nezval, Vítězslav, 1900-1958...
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 7, 1951, č. 18, 23. 1., s. 6
Annotation: Zpráva o udělení Československých cen míru; mimo jiné oceněn V. Nezval za Zpěv míru.
Article
5
Subjects: '; ...Nezval, Vítězslav, 1900-1958...
In: Panorama. -- ISSN 1805-9775. -- Roč. 26, 1951, č. 1/2, s. 2-3
Annotation: Recenze.
Article
6
Subjects: '; ...Nezval, Vítězslav, 1900-1958...
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 2, s. 317-319
Annotation: Osobní vzpomínka na debatu o díle Vítězslava Nezvala Zpěv míru v srpnu 1950 na Dobříši.
Article
7
Subjects: '; ...Nezval, Vítězslav, 1900-1958...
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 14, 1958, č. 84, 9. 4., s. 2
Annotation: Nekrolog V. Nezvala.
Article
8
Subjects: '; ...Nezval, Vítězslav, 1900-1958...
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1950, č. 7/8, s. 570-577
Annotation: Recenze a tematický rozbor Zpěvu míru Vítězslava Nezvala.
Article
9
Subjects: '; ...Nezval, Vítězslav, 1900-1958...
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 6, 1950, č. 219, 17. 9., s. 4
Annotation: Informační glosa o poémě V. Nezvala "Zpěv míru".
Article
10
Subjects: '; ...Nezval, Vítězslav, 1900-1958...
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 6, 1950, č. 254, 28. 10., s. 6
Annotation: Komentář k poémě V. Nezvala "Zpěv míru".
Article
11
Subjects: '; ...Nezval, Vítězslav, 1900-1958...
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 29, 1981, č. 2, s. 147-152
Annotation: Přehled o recepci české poezie s mírovou tematikou; zvláště o ohlasu básnické skladby: Nezval Vítězslav, Zpěv míru.
Article
12
Subjects: '; ...Nezval, Vítězslav, 1900-1958...
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 9, 1980, č. 4, duben, s. 153
Annotation: O živém odkazu politické básně V. Nezvala; příspěvek v příloze Dílna, určené začínajícím autorům.
Article
13
Subjects: '; ...Nezval, Vítězslav, 1900-1958...
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 11, 1955, č. 66, 18. 3., s. 2
Annotation: Zpráva.
Article
14
Subjects: '; ...Nezval, Vítězslav, 1900-1958...
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 6, 1950, č. 250, 22. 10., s. 10
Annotation: Recenze.
Article
15
Subjects: '; ...Nezval, Vítězslav, 1900-1958...
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 19, 1950, č. 44, 1. 11., s. 1046
Annotation: Recenze.
Article
16
Subjects: '; ...Nezval, Vítězslav, 1900-1958...
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 20, 1951, č. 19, 10. 5., s. 453
Annotation: Glosa k básni V. Nezvala.
Article
17
...Rozhovor s V. Nezvalem o jeho básnické skladbě "Zpěv míru"....
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 249, 22. 10., příl. Kulturní neděle, s. 4
Annotation: Rozhovor s V. Nezvalem o jeho básnické skladbě "Zpěv míru".
Article
18
Subjects: '; ...Nezval, Vítězslav, 1900-1958...
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 9, 1953, č. 275, 18. 11., s. 3
Annotation: Zpráva informuje o ocenění V. Nezvala Zlatou medaile míru za báseň "Zpěv míru".
Article
19
Subjects: '; ...Nezval, Vítězslav, 1900-1958...
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 9, 1953, č. 278, 21. 11., s. 2
Annotation: Zpráva informuje o předání Zlaté medaile míru V. Nezvalovi za báseň "Zpěv míru", které se uskutečnilo 20.11. 1953 v Praze v Karolinu.
Article
20
...NEZVAL, Vítězslav: Zpěv míru. Rovnost. Roč. [66], 1950, č. 243, 15. 10., s. 9....
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. [66], 1950, č. 243, 15. 10., s. 9
Annotation: Báseň.
Article