By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Subjects: '; ...Orwell, George, 1903-1950...
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 10, 1985, č. 8, [duben], s. 496-500
Annotation: Polemická poznámka k článku P. Pavlovského "Jedna vlaštovka jaro nedělá. A kolik ano?" (Acta incognitorum 6/1985) týkající se zejména pojetí...
Article
2
Subjects: '; ...Orwell, George, 1903-1950...
In: Antagon [samizdat]. -- Č. 23, 1984, s. 65-69
Annotation: Článek k literárnímu výročí románu "1984" připadajícímu na rok vydání časopisu; připojen krátký nepodepsaný komentář a biografická...
Article
3
Subjects: '; ...Orwell, George, 1903-1950...
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [7], 1984, č. [11], listopad, s. 12
Annotation: Zpráva o stíhání J. Švestky v souvislosti se sepsáním textu "Orwellův rok" inspirovaný knihou "1984". Tento text rozšiřoval a poslal i do zahraničí;...
Article
4
Subjects: '; ...Orwell, George, 1903-1950...
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, 1985, č. 2, 11. 1. - 10. 2., s. 11-13
Annotation: Fejeton věnující se politické šikaně, které je vystaven kulturní aktivista J. Gruntorád s datací 17. ledna 1985.
Article
5
Subjects: '; ...Orwell, George, 1903-1950...
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 28, 2013, č. 91, léto, s. 109-126
Annotation: Rozhovor o natáčení filmu na motivy románu G. Orwella 1984 a o české undergroundové filmografii vůbec. Doplněno biografickou poznámkou (s. 114)....
Article
6
Subjects: '; ...Orwell, George, 1903-1950...
In: Brněnský večerník. -- Roč. 22, 1991, č. 45, 5. 3., s. 1, 3
Annotation: Recenze; též o ohlasu v českém tisku.
Article
7
Subjects: '; ...Orwell, George, 1903-1950...
In: Obrys (Mnichov). -- Roč. 4, 1984, č. 1, březen, s. 6-8
Annotation: Zkrácený překlad rozhovoru v týdeníku Chico Times, 13. 1.
Article
8
Subjects: '; ...Orwell, George, 1903-1950...
In: Skutečnost (Ženeva-Middlesex-Mnichov). -- Roč. 2, 1950, č. 11/12, prosinec, s. 222-226
Annotation: Anketa; přispěli mj. Belák Karol, Bušek Vratislav, Demetz Peter (pseud. Pitt), Dresler Jaroslav, Josten Josef, Kopecký Rudolf, Kubát Stanislav, Matějka...
Article
9
Subjects: '; ...Orwell, George, 1903-1950...
In: Západ (Toronto). -- ISSN 0226-3068. -- Roč. 7, 1985, č. 5, říjen, s. 31-32
Annotation: Lipčík Roman; polemika s jeho článkem (Mladý svět, 1985, č. 45), zde přetištěným. Též o ohlase výročí G. O. v sovětském tisku.
Article
10
Subjects: '; ...Orwell, George, 1903-1950...
In: 150 000 slov (Kolín nad Rýnem). -- ISSN 0862-8572. -- Roč. 3, 1984, č. 7, s. 159-163
Article
11
Subjects: '; ...Orwell, George, 1903-1950...
In: 150 000 slov (Kolín nad Rýnem). -- ISSN 0862-8572. -- Roč. 3, 1984, č. 7, s. 153-159
Annotation: Studie; přeloženo z: The New Republic (Washington), leden 1982.
Article
12
Subjects: '; ...Orwell, George, 1903-1950...
In: Fragment K [samizdat]. -- R. 1988, č. 3, 1. 10., s. [103]-[107]
Annotation: Fejeton o zakázané literatuře a její hodnotě.
Article
13
...Úryvky z románu 1984....
In: Jen pro blázny [samizdat]. -- Č. 1, 1981, březen, s. [8]
Annotation: Úryvky z románu 1984.
Article
14
Subjects: '; ...Orwell, George, 1903-1950...
In: Sado-Maso [samizdat]. -- Č. 3, podzim 1984, s. [33]-[34]
Annotation: Dopis E. Bondymu, citace z knihy G. Orwella 1984.
Article
15
Subjects: '; ...Orwell, George, 1903-1950...
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 26, 2015, č. 18, 5. 11., s. 16-17
Annotation: Reportáž o knižním "veletrhu", jehož společnou ideou byla kniha jako médium uměleckého (sebe)vyjádření. S fot. J. Jindry, který představil...
Article
16
Subjects: '; ...Orwell, George, 1903-1950...
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [3], 1983, č. 3, s. 15-29
Annotation: Esej vycházející ze srovnání Orwellovy dystopické fikce "1984" a společensko-politické reality normalizačního Československa; působení oficiální...
Article
17
Subjects: '; ...Orwell, George, 1903-1950...
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [4], 1984, č. 2, s. 54-58
Annotation: Recenze strojopisného přepisu českého překladu Orwellova románu "1984".
Article
18
Subjects: '; ...Orwell, George, 1903-1950...
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 10, 1985, č. 6, [únor], s. 387-388
Annotation: Glosa k recepci románu "1984" G. Orwella, jeho absenci na současném knižním trhu a absenci např. Čapkových románů ve výčtu dystopických próz...
Article
19
Subjects: '; ...Orwell, George, 1903-1950...
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. [10], [1984], č. [2], [říjen], s. [103]-[105]
Annotation: Úvaha o románu G. Orwella "1984" a polemická reakce na článek V. Soukupa "Peripetie Orwellova roku 1984" (Tvorba, příl. Kmen 38/1984).
Article
20
Subjects: '; ...Orwell, George, 1903-1950...
In: Sklepník [samizdat]. -- Roč. [1], 1988, č. 4, září, s. [100]-[105] (1-5)
Annotation: Biografický medailon G. Orwella doprovozený citáty z jeho díla a časopiseckých rozhovorů; s biografickou poznámkou J. Charpiera.
Article