By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Subjects: '; ...Pavlíček, František, 1923-2004...
In: Pro a proti '61. -- S. 161-163
Annotation: Ostrá kritika dramatu F. Pavlíčka (premiéra v Tylově divadle 9. 6. 1961, režie Jaromír Pleskot), které líčí rodinný rozvrat. Míra znázorněných...
Article
2
Subjects: '; ...Pavlíček, František, 1923-2004...
In: Pro a proti '61. -- S. 163-166
Annotation: Recenze hry F. Pavlíčka (Národní divadlo, režie: J. Pleskot). F. Vrba hodnotí hru jako uměleckou prohru, myšlenkově nezralou a z hlediska rozvíjených...
Article
3
Subjects: '; ...Pavlíček, František, 1923-2004...
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 4, 1960/1961, č. 26, 5. 7. 1961, s. 1, 4
Annotation: Stať o divadelní hře (inscenaci hry) F. Pavlíčka "Zápas s andělem" - v kontextu soudobého českého dramatu.
Article
4
Subjects: '; ...Pavlíček, František, 1923-2004...
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 19, 1963, č. 234, 1. 10., s. 5
Annotation: Referát o inscenaci v Národním divadle.
Article
5
Subjects: '; ...Pavlíček, František, 1923-2004...
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 9, 1963, č. 229, 27. 9., s. 3
Annotation: O premiéře upravené verzi hry v Tylově divadle.
Article
6
Subjects: '; ...Pavlíček, František, 1923-2004...
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 19, 1963, č. 234, 1. 10., s. 3
Annotation: Referát o premiéře autorovy druhé verze hry.
Article
7
Subjects: '; ...Pavlíček, František, 1923-2004...
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 19, 1963, č. 232, 28. 9., s. 3
Annotation: Referát.
Article
8
Subjects: '; ...Pavlíček, František, 1923-2004...
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 5, 1963, č. 11, listopad, s. 143-144
Annotation: Referát o inscenaci v Národním divadle.
Article
9
Subjects: '; ...Pavlíček, František, 1923-2004...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 12, 1963, č. 40, 5. 10., s. 6
Annotation: Referát o inscenaci v Národním divadle.
Article
10
Subjects: '; ...Pavlíček, František, 1923-2004...
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 43, 1963, č. 76, 17. 3., s. 2
Annotation: K diskusi o novém nastudování hry v Národním divadle.
Article
11
Subjects: '; ...Pavlíček, František, 1923-2004...
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 19, 1963, č. 237, 4. 10., s. 3
Annotation: Referát o inscenaci v Národním divadle.
Article
12
Subjects: '; ...Pavlíček, František, 1923-2004...
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 7, 1963/1964, č. 6, 13. 11. 1963, s. 4
Annotation: Komentovaný přehled referátů o inscenaci v Národním divadle.
Article
13
Subjects: '; ...Pavlíček, František, 1923-2004...
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 7, 1963/1964, č. 4, 17. 10. 1963, s. 6
Annotation: Referát o inscenaci v Národním divadle.
Article
14
Subjects: '; ...Pavlíček, František, 1923-2004...
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní tvorba. -- ISSN 0454-5966. -- Roč. 1, 1963, č. 41, 10. 10., s. 10
Annotation: Referát o inscenaci v Národním divadle.
Article
15
Subjects: '; ...Pavlíček, František, 1923-2004...
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 6, 1962/1963, č. 10/11, 29. 12. 1962, s. 1
Annotation: O nedostatcích a úkolech dramatické tvorby a divadla po XII. sjezdu KSČ; též o hře F. Pavlíčka.
Article
16
Subjects: '; ...Pavlíček, František, 1923-2004...
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 17, 1961, č. 151, 24. 6., s. 5
Annotation: Odpověď na článek L. Suchařípy v Divadelních novinách, polemizující s Běhounkovým referátem o inscenaci Pavlíčkovy hry (Práce, 13. 6.).
Article
17
Subjects: '; ...Pavlíček, František, 1923-2004...
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 17, 1961, č. 141, 13. 6., s. 5
Annotation: Referát.
Article
18
Subjects: '; ...Pavlíček, František, 1923-2004...
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 17, 1961, č. 144, 16. 6., s. 3
Annotation: Referát o hře a její inscenaci v Tylově divadle.
Article
19
Subjects: '; ...Pavlíček, František, 1923-2004...
In: Obrana lidu. -- ISSN 0231-6218. -- R. 1961, 20. 6., s. 5
Annotation: Referát.
Article
20
Subjects: '; ...Pavlíček, František, 1923-2004...
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 41, 1961, č. 165, 15. 6., s. 3
Annotation: Referát.
Article