By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
3
by Machovec, Milan, 1925-2003, Dobrovský, Josef, 1753-1829
Published Praha : Akropolis, 2004.
...RKZ...
Annotation: S autorovou Předmluvou (s. 10-11, datováno: V Chudenicích na jaře 1964), s Úvodem (s. 12-16) a s oddíly: Osvícenství v českých zemích před...
Book
4
...BOČEK, Josef: Der Angrif auf die RKZ von 1858 : Sein politischer Hintergrund und öffentlicher...
In: Marginalia Historica. -- ISSN 1804-5367. -- Sv. 5, 2001, s. 411-459
Annotation: Studie o postojích německého tisku a německé veřejnosti k otázce pravosti Rukopisů královédvorského a zelenohorského.
Article
5
by Ivanov, Miroslav, 1929-1999
Published Třebíč : Vydavatelství Blok, 2000
...RKZ...
Annotation: Kniha literatury faktu, s částmi: Konfrontace (s. 9-373), Zkoušky (s. 375-495), Výsledky (s. 497-502); se seznamem literatury (s. 505-507, s chronologickou...
Book
6
by Bouček, Jaroslav, 1952-
Published Jinočany : H & H, 2002.
...RKZ...
Annotation: Monografie, s Úvodem (s.12-14) a s oddíly: Mládí v době Masarykově (s. 15-38, mj. s kapitolami: Ve znamení rukopisného boje, O Rukopisech po padesáti...
Book
7
by Polák, Stanislav, 1936-2017
Published Praha : Masarykův ústav Akademie věd České republiky, 2001.
...RKZ...
Annotation: Druhý z plánovaných sedmi svazků biografie TGM; s úvodem (s. 5-13) a s kapitolami: Česká universita (s. 14-67); Duchovní pastýř (s. 68-109);...
Book
8
...RKZ...
In: Zemské noviny. -- ISSN 1211-7609. -- Roč. 11, 2001, č. 54, 5. 3., s. 7
Annotation: Článek.
Article
9
...RKZ...
In: Čeština doma a ve světě. -- ISSN 1210-9339. -- Roč. 9, 2001, č. 4, s. 228-231
Annotation: Tři ukázky ze spisů A. V. Šembery, týkající se nejstarších českých literárních dějin, pravosti rukopisu Zelenohorského a Šemberova dialektologického...
Article
10
...RKZ...
In: České slovo. -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 93, 2001, č. 54, 5. 3., s. 7
Annotation: Článek.
Article
11
...URBAN, Jiří: Hmotný průzkum RKZ. Muzejní a vlastivědná práce. Roč. 39, 2001, č. 2, s. 123–126....
In: Muzejní a vlastivědná práce. -- ISSN 0027-5255. -- Roč. 39, 2001, č. 2, s. 123-126
Annotation: Teze přednášky SPS.
Article
12
by Ivanov, Miroslav, 1929-1999
Published Pelhřimov : Vydavatelství 999, 1999.
...RKZ...
Annotation: Kniha vycházející u příležitosti 70. narozenin M. I. obsahuje 54 příběhy spjaté s jeho životem a tvorbou autora literatury faktu, v nichž se...
Book
13
by Doubek, Vratislav, 1965-
Published Praha : Academia, 1999
...RKZ...
Annotation: Studie; s Úvodem (s. 9-17) a s kapitolami: Mezi slovanstvím a češstvím. Univerzitní kompromisy; Boje nejen rukopisné; Ruská zkušenost a česká...
Book
14
...RKZ...
In: České slovo. -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 93, 2001, č. 7, 9. 1., s. 12
Annotation: Článek o V. H.
Article
15
...Stať o RKZ....
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 5, 1994, č. 22, 23. 5., s. 16-17
Annotation: Stať o RKZ.
Article
16
...Rozhovor o zkoumání pravosti RKZ....
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 4, 1994, č. 159, 9. 7., příl. Magazín RP, s. 20-21
Annotation: Rozhovor o zkoumání pravosti RKZ.
Article
17
...Stať; RKZ; pokračuje v MS č. 32, s. 35-38 (4. 8.) pod názvem Jak vznikly padělky RKZ....
In: Mladý svět. -- ISSN 0323-2042. -- Roč. 36, 1994, č. 30, 21. 7., s. 35-38
Annotation: Stať; RKZ; pokračuje v MS č. 32, s. 35-38 (4. 8.) pod názvem Jak vznikly padělky RKZ.
Article
18
...RKZ....
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 4, 1993, č. 47/48, 2. 12., s. 10-11
Annotation: RKZ.
Article
19
...Medailónek; mj. o jeho hlasu proti pravosti RKZ....
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 63, 1982, č. 70, 24. 3., s. 5
Annotation: Medailónek; mj. o jeho hlasu proti pravosti RKZ.
Article
20
...RKZ...
In: Archivum Trebonense. -- ISSN 0231-7486. -- Sv. 1, 1971, s. 63-95
Annotation: Stať ve sborníku studií pracovníků archívu a jeho badatelů; životopisný nástin, mj. o sporech o Rukopisy.
Article