By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Subjects: '; ...Skácel, Jan, 1922-1989...
online
Webarchiv
In: Britské listy [online]. -- ISSN 1213-1792. -- 7. 5. 2007
Annotation: Báseň.
Article
2
Subjects: '; ...Skácel, Jan, 1922-1989...
online
Webarchiv
In: Britské listy [online]. -- ISSN 1213-1792. -- 18. 5. 2007
Annotation: Báseň.
Article
3
Subjects: '; ...Skácel, Jan, 1922-1989...
online
Webarchiv
In: Britské listy [online]. -- ISSN 1213-1792. -- 29. 5. 2007
Annotation: Báseň.
Article
4
...Báseň ze sbírky J. Skácela "Metličky"....
In: Literka. -- Roč. 13, 2019, č. 3, 11. 3.
Annotation: Báseň ze sbírky J. Skácela "Metličky".
Article
5
Subjects: '; ...Skácel, Jan, 1922-1989...
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 12, 2012, č. 2, s. 119-129
Annotation: Studie zkoumá vztah mezi poezií J. Skácela a G. Trakla.
Article
6
Subjects: '; ...Skácel, Jan, 1922-1989...
In: Nové noviny [samizdat]. -- Č. 1, [1989], s. 1-4
Annotation: Medailon J. Skácela doplněný o báseň "Poděkování" a o výběr básní ze sbírky "Metličky"; báseň "Poděkování" s datací listopad 1989.
Article
7
Subjects: '; ...Skácel, Jan, 1922-1989...
In: Tvář. -- Roč. 4, 1969, č. 3, s. 59-61
Annotation: Recenze; též kritika článku V. Černého Hrst úvah nad Janem Skácelem (Host do domu 1967, č. 3).
Article
8
Subjects: '; ...Skácel, Jan, 1922-1989...
Digitální archiv časopisů
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 2, 1969, č. 9, 6. 3., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
9
Subjects: '; ...Skácel, Jan, 1922-1989...
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 11, 1969, č. 5, květen, s. 94-98
Annotation: Recenze.
Article
10
Subjects: '; ...Skácel, Jan, 1922-1989...
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 16, 1969, č. 1, s. 34-35
Annotation: Recenze.
Article
11
Subjects: '; ...Skácel, Jan, 1922-1989...
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 25, 1969, č. 23, 28. 1., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
12
Subjects: '; ...Skácel, Jan, 1922-1989...
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 84, 1969, č. 123, 28. 5., s. 5
Annotation: O brněnském recitačním večeru ze sbírky J. S.
Article
13
Subjects: '; ...Skácel, Jan, 1922-1989...
In: Listy Klubu přátel poezie. -- ISSN 0452-0963. -- R. 1969, květen, s. 15
Annotation: Recenze.
Article
14
Subjects: '; ...Skácel, Jan, 1922-1989...
In: Obroda. -- ISSN 0473-7245. -- Roč. 2, 1969, č. 4, 12. 2., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
15
Subjects: '; ...Skácel, Jan, 1922-1989...
In: Literka. -- Roč. 13, 2019, č. 5, 10. 5.
Annotation: Recenzní glosa o současné nabídce poezie J. Skácela.
Article
16
Subjects: '; ...Skácel, Jan, 1922-1989...
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 14, 1969, č. 3, březen, s. 31
Annotation: Poznámky.
Article