By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Subjects: '; ...slovník naučný...
In: Národní listy. -- Roč. 1, 1864, Kritická příloha, s. 263-270
Annotation: Články o české literatuře. Naučný slovník neodstraňuje nedostatek dobře sepsaných dějin české literatury, neboť klade větší váhu na...
Article
2
Subjects: '; ...slovník naučný...
In: Pražské noviny. -- R. 1859, č. 227, 25. 9., s. 3
Annotation: ...sešit pátý, čímž pokročilo dílo od slova Antiocha - až po Armatoli. Uveden počet předplatitelů podle větších měst. Slovník naučný.
Article
3
Subjects: '; ...slovník naučný...
In: Slovenské noviny. -- Roč. 12, 1860, č. 24, 25. 2., s. 95
Annotation: Počet předplatitelů: Slovník naučný.
Article
4
Subjects: '; ...slovník naučný...
In: Jasoň. -- Roč. 1, 1859/1860, č. 7, 1. 6. 1859, s. 57
Annotation: Slovník naučný. Redaktor: Rieger František Ladislav. Praha, Kober a Markgraf 1859.
Article
5
Subjects: '; ...slovník naučný...
In: Poutník od Otavy. -- Roč. 3, 1860, sv. 5, č. 1, 10. 7., s. 8-9
Annotation: V rubrice Dopisy, zařazené do oddílu Feuilleton, stručné sdělení, že v knihkupectví: Kober a Margraf v Praze vychází mimo jiná naučná díla...
Article
6
...Riegerův slovník naučný...
In: Časopis Matice moravské. -- ISSN 0323-052X. -- Roč. 121, 2002, č. 2, s. 339-399
Annotation: Studie.
Article
7
...KVAPIL, Miroslav: Bulharská literatura v českých lexikonech : Riegrův, Ottův a Masarykův slovník...
In: Práce z dějin slavistiky. -- ISSN 0862-450X. -- Sv. 18, 1997, s. 99-104
Annotation: Přehledová stať v lexikonech vyslích v letech1860, 1891 a 1925. Heslo Literatura bulharská (sv. 1, s. 977-979) zpracoval Martin Hattala, heslo Bulharská...
Article
8
...Ottův slovník naučný...
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. 50, 2018, č. 14, 3. 4., s. 24
Annotation: Článek o historii "Riegrova slovníku naučného".
Article
9
Subjects: '; ...slovník naučný...
In: Národ. -- Roč. 4, 1920, č. 22, 4. 6., s. 164-165
Annotation: O plánech na vydávávání: Masarykův slovník naučný a o zastaralosti: Ottův slovník naučný, u něhož se plánuje nové vydání, doplněné...
Article
10
.... : Rački Fr. Referent podává rozvržení celého pojednání "Jihoslované" v: Naučný slovník, uvádí obsah i...
In: Národní listy. -- Roč. 1, 1864, Kritická příloha, s. 367-369
Annotation: Opírá se o kompetentní posudek, jejž napsal do chorvatského časopisu Književnik (I,3,431) dr. : Rački Fr. Referent podává rozvržení celého...
Article
11
...Nakladatel: Gutenberg chystá vydání: Nový slovník naučný současné pro ČSR, Polsko, Maďarsko a...
In: Večerník Práva lidu. -- Roč. 18 (38), 1929, č. 226, 2. 10., s. 8
Annotation: Nakladatel: Gutenberg chystá vydání: Nový slovník naučný současné pro ČSR, Polsko, Maďarsko a Německo v 15 svazcích bez vědeckých aspirací.
Article
12
...; konstatování zastaralosti českého: Kobrův slovník naučný a nevýhodnosti jeho doplňků; rozbor významu...
In: Hlas národa. -- R. 1887, č. 301, 1. 11.
Annotation: Přehled cizích encyklopedií, vesměs opomíjejících nebo zkreslujících informace o Češích; konstatování zastaralosti českého: Kobrův slovník...
Article
13
...První část přehledové stati, zejména o autorech hesel v: Ottův slovník naučný a Riegrův slovník...
In: Československo-sovětské vztahy. -- ISSN 0139-7990. -- Sv. 18, 1989, s. 89-102
Annotation: První část přehledové stati, zejména o autorech hesel v: Ottův slovník naučný a Riegrův slovník naučný - Štěpánek Karel, Gebauer Jan;...
Article
14
...Slovník naučný...
In: Knihkupec a nakladatel. -- ISSN 1211-4154. -- Roč. 7 (52), 1945, č. 3, 19. 1., s. 9-11
Annotation: Stať se věnuje osobě a dílu knihkupce a nakladatele I. L. Kobra.
Article
15
...(tes): Před 150 lety byl vydán první český (Riegrův) Slovník naučný. Papír a celulóza. Roč. 64...
In: Papír a celulóza. -- ISSN 0031-1421. -- Roč. 64, 2009, č. 6, 16. 6., s. 179
Annotation: Poznámka.
Article
16
...Slovník naučný...
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 60, 2009/2010, č. 4, s. 208
Annotation: Glosa k vydání první české encyklopedie (při příležitosti uplynutí 150 let od zahájení vydávání Slovníku naučného r. 1860).
Article
17
...Ve schůzi 8. května podá: Urbánek Fr. A. historii: Slovník naučný. Pak budou čteny úryvky z...
In: Pokrok. -- R. 1880, č. 111, 8. 5., s. 3
Annotation: Ve schůzi 8. května podá: Urbánek Fr. A. historii: Slovník naučný. Pak budou čteny úryvky z nevydané básně: Kapper Siegfried "Car Lazar".
Article
18
......Slovník naučný, jejž rediguje pan: Rieger František Ladislav. Informace o autorech, rozsahu...
In: Pražské noviny. -- R. 1859, č. 72, 25. 3., s. 3
Annotation: ...Slovník naučný, jejž rediguje pan: Rieger František Ladislav. Informace o autorech, rozsahu, rozvrhu, způsobu vycházení, ceně atd. - ocenění.
Article
19
...O adoraci: Slovník naučný na venkově. Z větších míst okolí přichází až 30 i 40 přihlášek k odběru....
In: Pražské noviny. -- R. 1859, č. 98, 24. 4., s. 3
Annotation: O adoraci: Slovník naučný na venkově. Z větších míst okolí přichází až 30 i 40 přihlášek k odběru.
Article
20
...Slovník naučný, rediguje: Rieger František Ladislav, 11. svazků, Kober J. L. 1860-1874....
In: Osvěta. -- Roč. 4, 1874, sv. 1, č. 4, duben, s. 261-272
Annotation: Slovník naučný, rediguje: Rieger František Ladislav, 11. svazků, Kober J. L. 1860-1874.
Article