By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...Souvislosti...
online
Webarchiv
In: Téma [online]. -- ISSN 1214-505X. -- Roč. 4, 2006, č. 16, 8. 5.
Annotation: Rozhovor mj. o literatuře, náboženství a dotování české kultury státem.
Article
2
...Souvislosti...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 10, 1997, č. 32, 7. 2., s. 12
Annotation: Recenze monotematického čísla revue 2/3 (29), 1996 Místo a místa.
Article
3
...O jednom z témat revue Souvislosti č. 2/2005, konkrétně o příspěvcích A. Petruželky, P. Mikšíčka, M...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 16, 2005, č. 30, 25. 7., s. 7
Annotation: O jednom z témat revue Souvislosti č. 2/2005, konkrétně o příspěvcích A. Petruželky, P. Mikšíčka, M. Gažiho a B. Pelánové.
Article
4
...-kt- [=TUREK, Kazimír]: Souvislosti 2/ 2005. A2. Roč. 1, 2005, č. 3, 19. 10., s. 29....
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 1, 2005, č. 3, 19. 10., s. 29
Annotation: O tematických okruzích čísla; v souboru recenzí Knihy.
Article
5
...IWASHITA, Daniela: Kulturní časopis : Souvislosti 3/ 2005. Lidové noviny. Roč. 18, 2005, č. 242, 15...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 242, 15. 10., příl. Orientace, s. 6
Annotation: Obsahový přehled čísla.
Article
6
...O obsahu č. 3 časopisu Souvislosti, mj. o referátu M. C. Putny o debatě o E.F. Burianovi v divadle...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 43, 18. 10., s. 16
Annotation: O obsahu č. 3 časopisu Souvislosti, mj. o referátu M. C. Putny o debatě o E.F. Burianovi v divadle Archa 11. 6. 2004.
Article
7
...O obsahu Souvislostí č. 4/2004 s tématem Karel VI. Schwarzenberg....
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 16, 2005, č. 1, 3. 1., s. 16
Annotation: O obsahu Souvislostí č. 4/2004 s tématem Karel VI. Schwarzenberg.
Article
8
...-VŠ- [=ŠLAJCHRT, Viktor]: Příběhy Souvislostí. Respekt. Roč. 16, 2005, č. 3, 17.–23. 1., s. 23....
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 16, 2005, č. 3, 17.-23. 1., s. 23
Annotation: O obsahu čísla 4/2004.
Article
9
...Souvislosti...
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 2004, č. 28, březen, s. 147-148
Annotation: Polemika s glosami v KPRR č. 27 (týká se V. Jamka a J. Bednářové); připojena odpověď M. Špirita.
Article
10
...Mj. glosovány příspěvky M.C. Putny a M. Pokorného v revui Souvislosti....
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 89, 15. 4., s. 29
Annotation: Mj. glosovány příspěvky M.C. Putny a M. Pokorného v revui Souvislosti.
Article
11
...IWASHITA, Daniela: Revue : Souvislosti 1/ 2004. Lidové noviny. Roč. 17, 2004, č. 165, 17. 7., s. 16....
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 165, 17. 7., s. 16
Annotation: Recenze v souboru recenzí K přečtení.
Article
12
...-kt- [=TUREK, Kazimír]: Souvislosti 1/ 2006. A2. Roč. [2], 2006, č. 25, 21. 6., s. 28....
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. [2], 2006, č. 25, 21. 6., s. 28
Annotation: Recenze všímající si mj. bloku věnovanému kritikovi J. Franzovi; v rubrice Knihy.
Article
13
...IWASHITA, Daniela: Kulturní revue : Souvislosti 2/ 2006. Lidové noviny. Roč. 19, 2006, č. 153, 1. 7...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 19, 2006, č. 153, 1. 7., příl. Orientace, s. 6
Annotation: Recenze.
Article
14
...TUREK, Kazimír: Souvislosti 2/ 2006. A2. Roč. [2], 2006, č. 41, 11. 10., s. 28....
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. [2], 2006, č. 41, 11. 10., s. 28
Annotation: Recenze v rubrice Knihy.
Article
15
...TUREK, Kazimír: Souvislosti 3/ 2006. A2. Roč. [2], 2006, č. 47, 22. 11., s. 28....
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. [2], 2006, č. 47, 22. 11., s. 28
Annotation: Recenze v rubrice Knihy.
Article
16
...Souvislosti...
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 2002, č. 23, červen, s. 133-134
Annotation: Kritika záznamu diskuse o J. Němcovi (Centrum pro teoretická studia 18. 10. 2001) otištěného v Souvislostech 3/4/2001.
Article
17
...Souvislosti...
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 13, 2002, č. 225, 26. 9., s. A7
Annotation: Příspěvek k polemice o financování literárních časopisů.
Article
18
...ŠOFAR, Jakub: Časo-piso... : Hlavní chod: Souvislosti 41-42. Tvar. Roč. 11, 2000, č. 10, 18. 5...
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 11, 2000, č. 10, 18. 5., s. 17
Annotation: Recenze současných časopisů, nejvíce o Souvislostech.
Article
19
...ZONOVÁ, Anna: Souvislosti 3-4/ 2002. Literární noviny. Roč. 14, 2003, č. 8, 17. 2., příl. Nové...
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 14, 2003, č. 8, 17. 2., příl. Nové knihy, s. 4
Annotation: Recenze v rubrice Čtenářka časopisů.
Article
20
...ZONOVÁ, Anna: Souvislosti 1-2/ 2003. Literární noviny. Roč. 14, 2003, č. 22, 26. 5., příl. Nové...
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 14, 2003, č. 22, 26. 5., příl. Nové knihy, s. 4
Annotation: Recenze v rubrice Čtenářka časopisů.
Article