By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
literatury. » literatura.
1
Article resource: '; ...Svět literatury...
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 13, 2003, č. 26/27, s. 259-283
Annotation: Bibliografie prvních dvaceti pěti čísel časopisu (1991-2003).
Article
2
...IBRAHIM, Robert: Svět literatury 34. A2. Roč. [2], 2006, č. 48, 29. 11., s. 28....
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. [2], 2006, č. 48, 29. 11., s. 28
Annotation: Recenze čísla s příspěvky ze semináře o aktuálních otázkách literární historie a komparatistiky (únor 2006); v rubrice Knihy.
Article
3
...JAREŠ, Michal: Časo-piso... : Hlavní chod: Svět literatury 20/ 2000. Tvar. Roč. 12, 2001, č. 7, 5...
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 12, 2001, č. 7, 5. 4., s. 17
Annotation: Recenze.
Article
4
...(pal) [=JANÁČEK, Pavel]: Svět literatury 7/ 1994. Lidové noviny. Roč. 7, 1994, č. 201, 27. 8., příl...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 7, 1994, č. 201, 27. 8., příl. Národní 9, č. 35, s. 4
Annotation: Obsahový přehled čísla; v rubrice Z nových časopisů.
Article
5
...vln [=NOVOTNÝ, Vladimír]: Sedmička Světa literatury. Tvar. Roč. 5, 1994, č. 14, 8. 9., s. 2....
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 14, 8. 9., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
6
...D.K. [=KARPATSKÝ, Dušan]: Svět literatury. Literární noviny. Roč. 5, 1994, č. 51/52, 22. 12., s. 27....
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 51/52, 22. 12., s. 27
Annotation: Obsahový přehled čísel 7 a 8; v rubrice Časopisy.
Article
7
...Svět literatury...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 4, 1993, č. 34, 26. 8., s. 15
Annotation: Recenze čísla 5, zejména jeho statí s pragensistickou tematikou.
Article
8
...GRAUOVÁ, Šárka: Hledání světa literatury : Svět literatury, časopis pro novověké zahraniční...
In: Iniciály. -- ISSN 0862-6324. -- Roč. 2, 1992, č. 25, s. 73-74
Annotation: Recenze.
Article
9
...(pal) [=JANÁČEK, Pavel]: Svět v pohybu : Nový akademický literární časopis. Lidové noviny. Roč. 4...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 4, 1991, č. 181, 6. 8., s. 8
Annotation: Recenze čísla 1.
Article
10
...SLOMEK, Jaromír: Svět literatury č. 15. Literární noviny. Roč. 9, 1998, č. 38, 23. 9., s. 6....
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 9, 1998, č. 38, 23. 9., s. 6
Annotation: Recenze v rubrice Časopis.
Article
11
...BEČKOVÁ, Michaela: Svět literatury 41/ 2010. A2. Roč. 6, 2010, č. 12, 9. 6., s. 28....
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 6, 2010, č. 12, 9. 6., s. 28
Annotation: Recenze v rubrice Knihy.
Article
12
...SVATOŇ, Vladimír: Komparatistické středisko, jeho časopis Svět literatury a germano-austro...
In: Ianua. -- Sv. 2, 1996, s. 126-129
Annotation: Informativní článek.
Article
13
...JANÁČEK, Pavel: Svět literatury 9/ 95. Tvar. Roč. 6, 1995, č. 20, 30. 11., s. 23....
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 6, 1995, č. 20, 30. 11., s. 23
Annotation: Recenze 9. čísla (1995) časopisu.
Article
14
15
...Pozvánka na webový portál "Svět literatury"....
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 8, 2007, č. 9, září, s. 7
Annotation: Pozvánka na webový portál "Svět literatury".
Article
16
...-vk- [=KREMLIČKA, Vít]: Svět literatury 31 a 32. A2. Roč. [2], 2006, č. 12, 22. 3., s. 28....
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. [2], 2006, č. 12, 22. 3., s. 28
Annotation: Recenze v rubrice Knihy.
Article
17
Subjects: '; ...teorie literatury...
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 23, 2007, č. 2, 10. 2., s. 61-62
Annotation: Recenze souboru textů, nazvaného O smysl komparatistiky (je součástí časopisu Svět literatury č. 34/2006).
Article
18
Article resource: '; ...Svět literatury...
online
Webarchiv
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 30, 2020, č. 62, s. [141]-147
Annotation: Článek o vzniku dvou dokumentu ("Návrh na reorganizaci časopisů věnovaných cizím jazykům a literaturám" a "K návrhu na reorganizaci časopisů...
Article
19
Subjects: '; ...Univerzita Karlova. Ústav české literatury a komparatistiky...
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 4, 2019, č. 1, máj, s. 337-[338]
Annotation: Nekrolog rusisty a komparatisty V. Svatoně.
Article
20
...O problémech výuky komparatistiky na Filosofické fakultě UK a monotematickém čísle časopisu Svět...
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 3, 2007, č. 1, 3. 1., s. 2
Annotation: O problémech výuky komparatistiky na Filosofické fakultě UK a monotematickém čísle časopisu Svět literatury č. 34.
Article