By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...Svobodné slovo...
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 88, 1996, č. 295, 17. 12., s. 2
Annotation: Zpráva o chystaném přejmenování deníku Svobodné slovo na Slovo.
Article
2
Article resource: '; ...Svobodné slovo...
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 50, 1994, č. 247, 20. 10., s. 3
Annotation: Zpráva o úmrtí dlouholeté spolupracovnice kulturní rubriky deníku Svobodné slovo N. K. (nar. 12. 9. 1901 v Jičíně, zemř. 17. 10. 1994).
Article
3
Article resource: '; ...Svobodné slovo...
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 50, 1994, č. 268, 15. 11., s. 5
Annotation: Rozhovor s bývalým redaktorem: Svobodné slovo, současným zástupcem šéfredaktora české redakce BBC.
Article
4
...Glosa o kulturní rubrice deníku Svobodné slovo a o jeho šéfredaktorovi: Kubík Čestmír; též o...
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 3, 1992, č. 10, 13. 1., s. 6
Annotation: Glosa o kulturní rubrice deníku Svobodné slovo a o jeho šéfredaktorovi: Kubík Čestmír; též o sbornících a časopisech vydavatelství Lidové...
Article
5
...Svobodné slovo; zpráva....
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 6, 1995, č. 205, 2. 9., s. 2
Annotation: Svobodné slovo; zpráva.
Article
6
...Rozhovor; mj. o nabídce místa šéfredaktora deníku Svobodné slovo....
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 2, 1995, č. 38, 18. 9., s. 24-26
Annotation: Rozhovor; mj. o nabídce místa šéfredaktora deníku Svobodné slovo.
Article
7
...Svobodné slovo...
In: Kritický měsíčník. -- Roč. 8, 1947, č. 3/4, 19. 12., s. 106-107
Annotation: Kritika literární rubriky S. S., zvláště referátu o sborníku: Čech Svatopluk.
Article
8
Article resource: '; ...Svobodné noviny...
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 1, 1945, č. 58, 31. 7., s. 3
Annotation: K článku J. Slavíka ve Svobodném slově 6. 7. Proč Pekařovo pojetí vyhovovalo Němcům víc než Palackého.
Article
9
Article resource: '; ...Svobodné noviny...
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 1, 1945, č. 59, 1. 8., s. 3
Annotation: K článku J. Slavíka ve Svobodném slově 6. 7. Proč Pekařovo pojetí vyhovovalo Němcům víc než Palackého.
Article
10
...Polemická reakce E. F. Buriana na články o své osobě od I. Herbena v deníku Svobodné slovo....
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 16, 1. 2. 1946, s. 3
Annotation: Polemická reakce E. F. Buriana na články o své osobě od I. Herbena v deníku Svobodné slovo.
Article
11
...Svobodné slovo...
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 2, 1946/1947, č. 42, 4. 7. 1947, s. 2
Annotation: Dopis redakci, kde si čtenář stěžuje na nedělní přílohu Svobodného slova pro mládež, která je nevalné jazykové úrovně.
Article
12
...Svobodné slovo...
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 2, 1946/1947, č. 21, 7. 2. 1947, s. 1
Annotation: Glosa výroku ve Svobodném slově (1. 2. 1947), že míra návštěvnosti kulturních událostí je přímo úměrná kvalitě výstupů účinkujících.
Article
13
...KP: [Asi před týdnem zahájilo Svobodné slovo...]. Kulturní politika. Roč. 2, 1946/1947, č. 21, 7. 2...
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 2, 1946/1947, č. 21, 7. 2. 1947, s. 5
Annotation: Glosa k soutěži Svob. slova o nejlepší rozhlasovou kritiku; citována stať K. Čapka "Umění a politika" (1. č. Přítomnost 1937).
Article
14
... se k tomu vyjádřil v rozhovoru pro Svobodné slovo z 5. února 1988....
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 53, 1988, s. [1]
Annotation: Kratičká glosa k cestě B. Hrabala po Itálii na pozvání turínského nakladatele Einaudiho, resp. k prezentaci této cesty překladatelem a profesorem...
Article
15
...Svobodné slovo...
In: Kontinuita [samizdat]. -- Č. 5, prosinec 1988, s. 6-7
Annotation: Zpráva o kvalitní kulturní rubrice "Svobodného slova", která mj. odvážně informovala o výročí Divadla Na zábradlí, undergroundové kultuře...
Article
16
...Svobodné slovo...
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 1, 1945, č. 96, 2. 9., s. 3
Annotation: Zpráva informuje, že se šéfredaktorem Svobodného slova stal Ivan Herben.
Article
17
...Zpráva o úmrtí kardinála Berana (†17. 5. 1969, Řím), převzato z deníku Svobodné slovo....
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 2, 1976, č. 2, říjen, s. 226
Annotation: Zpráva o úmrtí kardinála Berana (†17. 5. 1969, Řím), převzato z deníku Svobodné slovo.
Article
18
...Svobodné slovo...
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. [1], 1957/1958, č. 1, 13. 11. 1957, s. 7
Annotation: Komentář k přijetí Divadelních novin v kulturních časopisech a denících.
Article
19
...Svobodné slovo...
In: Kam v Brně. -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 61, 2017, č. 3, březen, s. 12-13
Annotation: Krátké zprávy o kulturních událostech, které se odehrály v průběhu roku 1969 v Brně.
Article
20
...Kratičká glosa k rozhovoru s hercem a nově i národním umělcem O. Sklenčkou, který se pro Svobodné...
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 57, 1988, s. [1]
Annotation: Kratičká glosa k rozhovoru s hercem a nově i národním umělcem O. Sklenčkou, který se pro Svobodné slovo 30. dubna 1988 mj. vyjádřil, že v Supraphonu...
Article