By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...(AF) – FETTERS, Aleš – NOVÁK, Václav et al.: Týdeník nezapomíná. Tvar. Roč. 11, 2000, č. 3, 10. 2...
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 11, 2000, č. 3, 10. 2., s. 2
Annotation: Zpráva o lednových číslech, která obsahují články k úmrtí M. Ivanova.
Article