By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Subjects: '; ...Zeyer, Julius, 1841-1901...
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 4, 20. 2., s. 20
Annotation: Recenze knihy s ilustracemi Jana Zrzavého.
Article
2
Subjects: '; ...Zeyer, Julius, 1841-1901...
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 7, s. 789-790
Annotation: Recenze.
Article
3
Subjects: '; ...Zeyer, Julius, 1841-1901...
In: Marginalie : věstník Spolku českých bibliofilů. -- Roč. 21, 1948/1949, č. 3/4, 23. 7. 1948, s. 96-97
Annotation: Anotace bibliofilského vydání.
Article
4
Subjects: '; ...Zeyer, Julius, 1841-1901...
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 13, 1957, č. 122, 22. 5., s. 4
Annotation: Zpráva o vydání novely J. Zeyera s ilustracemi J. Zrzavého.
Article
5
Subjects: '; ...Zeyer, Julius, 1841-1901...
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [4], 1957, květen/červen, s. [6]
Annotation: Doslov.
Article
6
Subjects: '; ...Zeyer, Julius, 1841-1901...
In: České slovo (Mnichov). -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 12, 1966, č. 3, březen, s. 4
Annotation: Vzpomínka na četbu v dětství a mládí; též o pařížských reáliích novely: Zeyer Julius, Dům u tonoucí hvězdy, Z pamětí neznámého (1894).
Article
7
Subjects: '; ...Zeyer, Julius, 1841-1901...
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 3, 1957, č. 134 (678), 8. 6., Literární příl., č. 15, s. [4]
Annotation: Recenze.
Article
8
Subjects: '; ...Zeyer, Julius, 1841-1901...
In: Dům U tonoucí hvězdy. -- s. 3-7
Annotation: Medailon.
Book Chapter
9
Subjects: '; ...Zeyer, Julius, 1841-1901...
In: Živel. -- ISSN 1212-5644. -- Roč. [2014], č. 38, jaro, s. 100-111
Annotation: Studie o atmosféře Prahy na základě života a díla J. Zeyera a G. Meyrinka. V rámci bloku článků věnovaných Praze. Doprovozeno obrazovými materiály.
Article
10
Subjects: '; ...Zeyer, Julius, 1841-1901...
In: H_aluze. -- ISSN 1803-8077. -- Roč. 1, 2007/2008, č. 2, s. 19-20
Annotation: Komparační esej.
Article
11
Subjects: '; ...Zeyer, Julius, 1841-1901...
online
In: Opera slavica. -- ISSN 1211-7676. -- Roč. 6, 1996, č. 3, s. 29-33
Annotation: O slovenské tematice v dílech J. Zeyera: Samko pták (legenda, knižně 1895 jako součást prozaického cyklu Tři legendy o krucifixu); Dům U tonoucí...
Article
14
Subjects: '; ...Zeyer, Julius, 1841-1901...
online
In: Opera Slavica. -- ISSN 1211-7676. -- Roč. 17, 2007, č. 1, s. 55-56
Annotation: Recenze sborníku, obsahujícího mj. uvedené bohemistické studie.
Article
15
Subjects: '; ...Zeyer, Julius, 1841-1901...
online
Webarchiv
In: Echa [online]. -- ISSN 1805-8736. -- 22. 6. 2011
Annotation: Článek o monografiích a sbornících polských literárních vědců, které jsou zaměřeny na výzkum polsko-českých literárních a kulturně-historických...
Article
16
Subjects: '; ...Zeyer, Julius, 1841-1901...
online
Webarchiv
In: Echa [online]. -- ISSN 1805-8736. -- 6. 2. 2013
Annotation: Úvaha o možnostech vydávání (souborného) díla J. Zeyera z roku 1973, otištěná nově a de facto poprvé v knize "Hledání národní literatury"....
Article
19
Subjects: '; ...Zeyer, Julius, 1841-1901...
In: Texty I. -- s. 147-152
Annotation: Ediční poznámka ke sborníku textů, které byly v letech 1998-2003 uvedeny brněnským Divadlem U stolu; kromě adaptací děl světové literatury...
Book Chapter
20