By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...recenze fd133231 czenas...
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 25, 2015, č. 301, 30. 12., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 2, č. 51, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
2
...recenze fd133231 czenas...
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 11, 2015, č. 24, 25. 11., s. 31
Annotation: Recenzní glosa.
Article
3
...recenze fd133231 czenas...
online
Webarchiv
In: Echa [online]. -- ISSN 1805-8736. -- 12. 8. 2015
Annotation: Recenze.
Article
4
...diskuse fd131932 czenas...
online
Webarchiv
In: Echa [online]. -- ISSN 1805-8736. -- 22. 7. 2015
Annotation: Diskusní příspěvek reagující na podobu edice/ediční přípravy "Básní" K. Biebla v rámci edice Česká knižnice a na (sebe)reflexe editora...
Article
5
...recenze fd133231 czenas...
online
Webarchiv
In: Vaše Literatura [online]. -- 28. 6. 2015
Annotation: Recenze.
Article
6
...polemiky fd133058 czenas...
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 63, 2015, č. 2, květen, s. 328-332
Česká literatura v síti [online]. -- 8. 6. 2015
Annotation: Reakce na recenzi I. Málkové "Nenaplněná příležitost" (Česká literatura č. 1/2015).
Article
7
...recenze fd133231 czenas...
online
Webarchiv
In: Echa [online]. -- ISSN 1805-8736. -- 15. 4. 2015
Annotation: Recenze.
Article
8
...recenze fd133231 czenas...
online
Webarchiv
In: Kulturní noviny [online]. -- ISSN 1804-5693. -- R. 2015, č. 13, 30. 3.
Annotation: Recenze.
Article
9
...články fd133976 czenas...
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 26, 2015, č. 38, 14. 2., příl. Scéna, s. B5
Annotation: Článek; zejm. o vydávání klasické literatury. Připojena poznámka "V pěti bodech".
Article
10
...recenze fd133231 czenas...
online
Webarchiv
In: Vaše Literatura [online]. -- 6. 2. 2015
Annotation: Recenze.
Article
11
...recenze fd133231 czenas...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 28, 2015, č. 29, 4. 2., s. 8
Annotation: Sloupek o knize M. Z. Poláka.
Article
12
...recenze fd133231 czenas...
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 63, 2015, č. 1, únor, s. 73-84
Annotation: Recenzní studie.
Article
13
...recenze fd133231 czenas...
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 26, 2015, č. 2, 3. 1., příl. Scéna, s. B6
Scéna. -- 3. 1. 2015
Annotation: Recenze dvou níže uvedených knih.
Article
14
...studie fd133597 czenas...
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 65, 2014/2015, č. 3, s. 110-114
Annotation: Recenzní studie.
Article
15
...glosy fd185941 czenas...
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 10, 2014, č. 26, 17. 12., s. 32
Annotation: Glosa k (ne)soubornému vydání básnického díla Konstantina Biebla.
Article
16
...recenze fd133231 czenas...
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 44, 2014, č. 6, 11. 12., s. 91-94
Annotation: Recenze; autor si také podrobněji všímá dosavadního demlovského bádání a ediční činnosti (vychází především z monografie Alexandra Wölla...
Article
17
...recenze fd133231 czenas...
online
Webarchiv
In: Klub knihomolů [online]. -- 11. 11. 2014
Annotation: Recenze.
Article
18
...diskuse fd131932 czenas...
online
Webarchiv
In: Echa [online]. -- ISSN 1805-8736. -- 15. 10. 2014
Annotation: Diskusní příspěvek, v němž se autor vyjadřuje k edičnímu komentáři M. Blahynky k vydání básnických knih V. Nezvala v edici Česká knižnice...
Article
19
...recenze fd133231 czenas...
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 212, 10. 9., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 1, č. 21, s. 2
Annotation: Recenze výboru z Demlova díla; s četnými poznámkami ke komentáři Vladimíra Binara a též ke vztahu Vítězslava Nezvala k Jakubu Demlovi a jeho...
Article
20
...recenze fd133231 czenas...
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 10, 2014, č. 18, 27. 8., s. 20-21
Annotation: Soubor recenzních poznámek, mj. o nejnovějších svazcích Díla Jaroslava Seiferta a České knižnice.
Article
21
...recenze fd133231 czenas...
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 25, 2014, č. 197, 23. 8., příl. Scéna, s. B8
Annotation: Recenze.
Article
22
...recenze fd133231 czenas...
online
Webarchiv
In: Kulturní noviny [online]. -- ISSN 1804-5693. -- R. 2014, č. 14, 7. 4.
Annotation: Recenze.
Article
23
...recenze fd133231 czenas...
online
In: Kultura21 [online]. -- ISSN 1803-1161. -- 22. 2. 2014
Annotation: Recenze.
Article
24
...recenze fd133231 czenas...
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 25, 2014, č. 36, 12. 2., s. B7
Annotation: Recenze třetího svazku vybraných spisů.
Article
25
...polemiky fd133058 czenas...
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 11, 2014, č. 21, s. 377-383
Annotation: Polemická reakce k recenzi edice díla V. Nezvala z pera M. Špirita.
Article
26
...polemiky fd133058 czenas...
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 11, 2014, č. 21, s. 379-383
Annotation: Odpověď na polemiku P. Andrease s autorovou recenzí edice díla V. Nezvala.
Article
27
...recenze fd133231 czenas...
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 11, 2014, č. 22, s. 131-133
Annotation: Recenze.
Article
28
...recenze fd133231 czenas...
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 15, 2014, č. 7, s. 20-21
Annotation: Recenze.
Article
29
...recenze fd133231 czenas...
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 14. 11. 2013
Annotation: Recenze edice textů J. Demla.
Article
30
...recenze fd133231 czenas...
online
In: Kultura21 [online]. -- ISSN 1803-1161. -- 2. 9. 2013
Annotation: Recenze.
Article
31
32
...recenze fd133231 czenas...
online
Webarchiv
In: Vaše Literatura [online]. -- 24. 6. 2013
Annotation: Recenze.
Article
33
...recenze fd133231 czenas...
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 43, 2013, č. 3, 13. 6., s. 89-93
Annotation: Recenze.
Article
34
...recenze fd133231 czenas...
online
Webarchiv
In: Knihožrout [online]. -- ISSN 1805-0204. -- 11. 6. 2013
Annotation: Recenze.
Article
35
...recenze fd133231 czenas...
online
Webarchiv
In: Klub knihomolů [online]. -- 17. 5. 2013
Annotation: Recenze.
Article
36
...recenze fd133231 czenas...
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 7. 5. 2013
Annotation: Recenze edice tří próz M. Pujmanové.
Article
37
...články fd133976 czenas...
online
Webarchiv
In: Topzine [online]. -- ISSN 1803-9235. -- 3. 5. 2013
Annotation: Článek o výboru básní V. Nezvala "Básně II"; připojen úryvek z básně a poznámka popisující edici Česká knižnice.
Article
38
...komentáře fd132578 czenas...
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 70, 23. 3., příl. Víkend, s. 37
Annotation: Komentář k vydávání díla V. Nezvala v edici Česká knižnice v ediční úpravě M. Blahynky.
Article
39
...recenze fd133231 czenas...
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 58, 9. 3., příl. Víkend, s. 24
Annotation: Recenze.
Article
40
...diskuse fd131932 czenas...
online
Webarchiv
In: Echa [online]. -- ISSN 1805-8736. -- 2. 1. 2013
Annotation: Diskusní příspěvek, v němž se autor kriticky vyjadřuje ke skutečnosti, že editorem básnického díla V. Nezvala, které vychází v edici Česká...
Article
41
...články fd133976 czenas...
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 14, 2013, č. 2, s. 20-23
Annotation: Článek o RKZ a jejich pravosti; mj. k novému vydání v České knižnici.
Article
42
...recenze fd133231 czenas...
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 10, 2013, č. 19, s. 159-167
Annotation: Recenze.
Article
43
...recenze fd133231 czenas...
online
Webarchiv
In: Vaše Literatura [online]. -- 15. 11. 2012
Annotation: Recenze.
Article
44
...recenze fd133231 czenas...
online
Webarchiv
In: Klub knihomolů [online]. -- 7. 11. 2012
Annotation: Recenze.
Article
45
...recenze fd133231 czenas...
online
Webarchiv
In: Klub knihomolů [online]. -- 5. 10. 2012
Annotation: Recenze.
Article
46
...recenze fd133231 czenas...
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 19, 2012, č. 35, 27. 8., s. 69
Annotation: Recenzní glosa.
Article
47
...recenze fd133231 czenas...
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 187, 11. 8., příl. Víkend, s. 37
Annotation: Článek o edici Česká knižnice.
Article
48
...recenze fd133231 czenas...
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 8, 2012, č. 12, 6. 6., s. 28
Annotation: Recenzní poznámka.
Article
49
...recenze fd133231 czenas...
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 23, 2012, č. 22, 31. 5., s. 16
Annotation: Recenzní poznámka.
Article
50
...recenze fd133231 czenas...
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 23, 2012, č. 18, 3. 5., s. 19
Annotation: Soubor recenzních poznámek o básnických sbírkách M. Ohniska, E. Brikciuse a J. S. Machara.
Article