By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 11, 1959, č. 4, duben, s. 93.
Annotation: Zpráva informuje o obsahu prvního zasedání sekce lidových knihoven při ÚKR.
Article
2
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 9, 1957, č. 9, září, s. 205-206.
Annotation: Článek informuje o Ústřední knihovnické radě - jejísložení, účel, činnost ad.
Article
3
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 7, 1955, č. 9, září, s. 267-271.
Annotation: Zřízení Ústřední knihovnické rady a organisační a pracovní řád této rady. Otištěn dokument a připojen úvodní komentář.
Article
4
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 7, 1955, č. 12, prosinec, s. 358-360.
Annotation: Článek.
Article
5
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 219, 20. 9., s. 9
Annotation: Zpráva o opětovném jmenování V. Richtera do funkce předsedy Ústřední knihovnické rady.
Article
6
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 15. 8. 2019
Annotation: Komentář k odvolání V. Richtera z pozice předsedy Ústřední knihovnické rady ČR a jeho nahrazení M. Kocandou a ke způsobu, jakým ministr kultury...
Article
7
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 10, 1958, č. 4, duben, s. 79-83.
Annotation: Článek shrnuje debaty plenárního zasedání Ústřední knihovnické rady (21. 2. 1957). Jedním z hlavních témat zasedání byla otázka vesnických...
Article
8
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 31, 2020, č. 6, červen, s. 4-5
Annotation: Rozhovor s generálním ředitelem Národní knihovny ČR M. Kocandou o provozu a proměnách knihovny v době epidemie COVID-19; připojena biografická...
Article
9
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 27, 2017, č. 136, 13. 6., s. 3
Annotation: Článek o veřejném prohlášení zástupců Ústřední knihovnické rady, Sdružení knihoven ČR a Svazu knihovníků a informačních pracovníků...
Article
10
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 187, 14. 8., s. 3
Novinky.cz [online]. -- 13. 8. 2019
Annotation: Zpráva.
Article
11
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 13. 8. 2019
Annotation: Krátký komentář V. Richtera, který odkazuje na videorozhovor pro DVTV.
Article
12
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 9, září, příl. Biblio, s. 16
Annotation: Soubor zpráv.
Article