By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Published Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2019.
Annotation: Výroční zpráva obsahuje zprávy o hospodaření Ústavu pro českou literaturu Akademie věd České republiky a podrobně referuje o výsledcích...
Book
2
Published Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2018.
Annotation: Monografie představuje výroční zprávu Ústavu pro českou literaturu za rok 2017.
Book
3
Published Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2017.
Annotation: Monografie vydaná k jubileu založení Ústavu pro českou literaturu, přibližuje přípravy a první rok existence Ústavu pro českou literaturu;...
Book
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 13, 2002, č. 35, 26. 8., s. 2
Annotation: Stanovisko ministra kultury k otázce státní grantové podpory Literárních novin, zmiňující i "nezávislou analýzu Ústavu pro českou literaturu...
Article
5
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 67, 2015, č. 12, s. 437
Annotation: Článek informující o knihovních fondech původně samostatných knihoven - Kabinetu pro studium českého divadla a Oddělení pro studium západních...
Article
6
online
Webarchiv
In: Knihovna Plus [online]. -- ISSN 1801-5948. -- R. 2010, č. 1
Annotation: Studie představuje databázi České literární osobnosti.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1997, č. 3, 22. 1., s. 2
Annotation: O havarijním stavu budovy na náměstí Republiky.
Article
8
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 64, 2012, č. 11, s. 401-406; č. 12, s. 444-446
Annotation: První část studie (č. 11) obsahuje kapitolky Retrospektivní bibliografie české literatury 1771-1945, Bibliografie české literatury 1945-1960,...
Article
9
10
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 45, 1997, č. 5, s. 514-521
Annotation: Přehledová stať.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 2, 1954, č. 1, 30. 3., s. 95-96
Annotation: Zpráva o činnosti a publikacích v r. 1953.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 3, 1955, č. 1, 31. 3., s. 79-80
Annotation: O činnosti v r. 1954.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 4, 1956, č. 1, 11. 3., s. 93-94
Annotation: O pracovních poradách, práci na Dějinách české literatury, na edičních a bibliografických pracích aj.
Article
15
online
Webarchiv
In: Ikaros [online]. -- ISSN 1212-5075. -- Roč. 11, 2007, č. 5
Annotation: Článek o databázi Literární ceny.
Article
16
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 27, 1947, č. 170, 23. 7., s. 2.
Annotation: Zpráva informuje o zřízení instituce.
Article
17
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 20, 2006, č. 1, jaro, s. 30-31
Annotation: Článek o knihovně brněnského pracoviště Ústavu pro českou literaturu AV ČR, včetně informace o ústavních databázích, zpřístupněných...
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 24, 13. 6., s. 6
Annotation: Recenze 1. čísla čtvrtletníku s datem vydání 31. 3., ale ve skutečnosti vydaného počátkem června 1953.
Article
19
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 54, 2002, č. 1, s. 16-18
Annotation: Referát ze semináře Personálie v knihovnách (září 2001, Moravská zemská knihovna v Brně).
Article
20
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 103, 3. 5., s. 21
Annotation: O "dotisku 1. vydání z roku 1985" pořízeném nakladatelstvím "bez vědomí a souhlasu držitelů autorských práv"; podepsáno Pracovní tým Lexikonu...
Article