By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Suggested Topics within your search.
Ústav pro českou literaturu (Akademie věd ČR). Středisko literárněvědných informací 10 bibliografie 4 Malínek, Vojtěch, 1982- 2 bibliografická metodologie 2 bibliografové 2 knihovníci 2 samizdat 2 more ...
1
online
In: Knižnica [online]. -- ISSN 1336-0965. -- Roč. 21, 2020, č. 3, s. 31-36
Annotation: Článek představující databáze České literární bibliografie Ústavu pro českou literaturu AV ČR a zaměřující se na zpracování bibliografických...
Article
2
In: Biblio. -- Roč. 1 (6), 2013, č. [1], duben, s. 13
Annotation: Poznámka o záměru časopisu šíře informovat o knižní produkci, též i díky spolupráci s ÚČL AV.
Article
3
online
Webarchiv
In: Knihovna Plus [online]. -- ISSN 1801-5948. -- R. 2010, č. 1
Annotation: Studie představuje databázi České literární osobnosti.
Article
4
online
Webarchiv
In: AB/Akademický bulletin [online]. -- R. 2018, č. 1, s. 6
Annotation: Zpráva o workshopu J. Anděla a P. Kopla s egyptskými komiksovými autory.
Article
5
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 6, březen 2021, s. 759-763
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorovi recenze připojena na s. 786.
Article
6
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 4, 2019, č. 2, december, s. 91-97
Annotation: Rozhovor s vedoucím Střediska literárněvědných informací Ústavu pro českou literaturu AV ČR a hlavním koordinátorem výzkumné infrastruktury...
Article
7
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 6, 18. 6., s. 212-213
Annotation: Vzpomínky na profesní setkávání se s časopisem "Čtenář" a přispívání do něj - v roli bibliografa, knihovníka člena redakční rady.
Article
8
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 5, 20. 5., s. 171-173
Annotation: Článek o Webarchivu, který je součástí Národní knihovny a který je úložištěm článků (dokumentů) na internetu. Webarchiv spolupracuje mj....
Article
9
online
Webarchiv
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 4, říjen, s. 514-517
Česká literatura v síti [online]. -- 26. 10. 2020
Annotation: Zpráva o projektu (2017-2019) řešeném ve spolupráci České literární bibliografie Ústavu pro českou literaturu AV ČR a dvou oddělení Instytutu...
Article