By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 54, 4. 3., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 7, č. 9, s. 4
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 7, 2020, č. 9, 4. 3.
Annotation: Básně uvozeny oznámením o úmrtí autora.
Article
2
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 4, 1948, č. 173, 24. 7., s. 2
Annotation: Zpráva o úmrtí.
Article
3
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 14, 1958, č. 42, 18. 2., s. 2
Annotation: Báseň, otištěná k úmrtí P. Bezruče.
Article
4
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 3, 1947, č. 155, 4. 7., s. 1
Annotation: Zpráva o pohřbu S. K. Neumanna.
Article
5
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 13, 1957, č. 146, 19. 6., s. 1.
Annotation: Nekrolog k úmrtí A. M. Tilschové.
Article
6
In: Národní osvobození. -- ISSN 1804-9168. -- Roč. 18, 1947, č. 151, 29. 6., s. 5
Annotation: Článek o úmrtí S. K. Neumanna 28. 6. 1947.
Article
7
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 12, 1956, č. 152, 23. 6., s. 4
Annotation: Nekrolog.
Article
8
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 69, 1953, č. 1, 3. 1., s. 4
Annotation: Nekrolog.
Article
9
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 69, 1953, č. 1, 3. 1., s. 4
Annotation: Nekrolog.
Article
10
In: Národní osvobození. -- ISSN 1804-9168. -- Roč. 17, 1946, č. 215, 18. 9., s. 4
Annotation: Zpráva o úmrtí.
Article
11
In: Národní osvobození. -- ISSN 1804-9168. -- Roč. 17, 1946, č. 83, 7. 4., s. 4
Annotation: Článek k 10. výročí úmrtí Boženy Benešové.
Article
12
In: Československo. -- ISSN 2336-1352. -- Roč. 6, 1951, č. 10, prosinec, s. 62-63
Annotation: Úryvek ze smutečního projevu.
Article
13
In: Literatura ve škole. -- ISSN 0456-2518. -- Roč. 4, 1956, č. 9, listopad, s. 354-356
Annotation: Článek k úmrtí.
Article
14
In: Knihy a čtenáři. -- ISSN 2336-7180. -- Roč. 7, 1947, č. 2/3, 1. 2., s. 20.
Annotation: Výčet jmen v roce 1946 zesnulých autorů.
Article
15
In: Svobodný zítřek. -- ISSN 2336-8616. -- Roč. 3, 1947, č. 28, 10. 7., s. 6
Annotation: Nekrolog.
Article
16
In: Kytice. -- ISSN 1803-0858. -- Roč. [1], 1945/1946, č. 11, prosinec 1946, s. 524
Annotation: Autor ve své úvaze odsuzuje "šuškané historky" z intimního života zesnulých básníků a apeluje na větší úctu k zesnulým spisovatelům.
Article
17
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 28, 2018, č. 46, 5. 11., s. 6
Annotation: Zpráva o úmrtí H. Vohryzkové († 27. 10. 2018).
Article
18
In: Český bratr. -- ISSN 1211-6793. -- Roč. 94, 2018, č. 11, s. 47
Annotation: Báseň věnovaná P. Smetanovi.
Article
19
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1989, č. [6], červen, s. 45-51
Annotation: Umělecká reportáž o cestě na pohřeb D. Tatarky.
Article
20
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 14, 1958, č. 93, 19. 4., s. 4
Annotation: Povídka, otištěná v souvislosti s nedávným úmrtím jejího autora.
Article