By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 41, 2019, č. 7, září, s. 50
Annotation: Zpráva o vydání druhého dílu souborného českého překladu Senekových tragédií, vyzdvihující osobnost teatroložky E. Stehlíkové, která...
Article
2
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 69, 2021, č. 2, červen, s. 251-257
Annotation: Recenze; bio-bibliografická poznámka o autorovi připojena na s. 276.
Article
3
online
In: Theatralia. -- ISSN 1803-845X. -- Roč. 15, 2012, č. 1, 15. 4., s. 136-150
Annotation: Studie mapující historii překladů antických dramat do češtiny.
Article
4
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 29. 1. 2018
Annotation: Otázka týkající se překladů Senekových tragédií.
Article
5
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 29, 2018, č. 2, s. 7-25
Annotation: Studie o jednotlivých inscenacích hry básníka O. Theera "Faëthón". Autorka se kromě jevištního zpracování zabývá i rozhlasovým zpracováním;...
Article
6
online
In: Theatralia. -- ISSN 1803-845X. -- Roč. 21, 2018, č. 1, 15. 12., Supplementum, s. 9-12
Annotation: Úvodník k interpretačním heslům, která představují projekt "Moderní česká divadelní hra (1896-1989); Mezi textem a inscenací (slovník děl)".
Article