By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...Čapek, Josef...
In: Lidové noviny. -- Roč. 31, 1923, č. 634, 19. 12.
Annotation: Referát o souboru próz: Čapek Josef, Pro delfína. Vyd. B. Reynek, Petrkov u Něm. Brodu, 1923.
Article
2
...Čapek, Josef...
In: U nás. -- ISSN 0862-9366. -- R. 1993, č. 3, s. 1
Annotation: Medailón k 106. výročí narození.
Article
3
...Čapek, Josef...
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 2, 1993, č. 18, 2. 11., s. 6
Annotation: O jeho literárním a výtvarném díle.
Article
4
5
...Čapek, Josef...
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 68, 1987, č. 78, 3. 4., s. 5
Annotation: O cyklu filmů uvedených v Městském kulturním středisku v Klatovech k 100. výročí narození J. Čapka.
Article
6
...Čapek, Josef...
In: Blahoslav 1987. -- ISSN 0406-4119. -- R. 1986, s. 116-117
Annotation: O životě a díle J. Č.
Article
7
...Čapek, Josef...
In: Svobodný zítřek. -- ISSN 0862-5972. -- Roč. 1, 1990, č. 19, 28. 5., s. 3
Annotation: Fejeton.
Article
8
...Čapek, Josef...
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 79, 1990, č. 83, 7. 4., s. 8-9
Annotation: Zvl. o jeho tvorbě 1939 a pobytu v koncentračním táboře.
Article
9
...Čapek, Josef...
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 47, 1991, č. 262, 9. 11., s. 1
Annotation: O aktuálnosti literárního díla J. Č.
Article
10
...Čapek, Josef...
In: Brněnský večerník. -- Roč. 22, 1991, č. 163, 23. 8., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
11
...Čapek, Josef...
In: Zpravodaj Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 1805-7527. -- R. 1991, č. 30, s. 10-11
Annotation: Ediční poznámka k otištěným dopisům J. Č. Mojmíru Helceletovi z let 1917-1920 (s. 11-14).
Article
12
...Čapek, Josef...
In: Zpravodaj Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 1805-7527. -- R. 1991, č. 30, s. 16-29
Annotation: Datováno Římov, červenec-srpen 1990.
Article
13
...Čapek, Josef...
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- R. 2008, č. 90, září, s. 5
Annotation: Přetisk stati z katalogu výstavy K. V. U. Mánes v Brně 1924; v rubrice Výtvarné kritiky Josefa Čapka.
Article
14
...Čapek, Josef...
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1995, č. 7, 22. 2., s. 12
Annotation: Jubilejní medailón k 50. výročí úmrtí.
Article
16
...Čapek, Josef...
In: Denní Telegraf. -- ISSN 1210-8391. -- Roč. 4, 1995, č. 85, 10. 4., s. 11
Annotation: Medailón.
Article
17
...Čapek, Josef...
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- R. 1996, č. 43, prosinec, s. [3]
Annotation: Přetištěno ze sborníku Malíř - básník, Vzpomínání na Josefa Čapka (Praha 1948).
Article
18
...Čapek, Josef...
In: U nás. -- ISSN 0862-9366. -- R. 1996, č. 10, [říjen], s. [2]
Annotation: Medailon.
Article
19
...Čapek, Josef...
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 40, 1996, č. 4, prosinec, s. 162
Annotation: Poznámka k 110. výročí narození J. Č.
Article
20
...Čapek, Josef...
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 6, 1995, č. 15, 13.-19. 4., s. 5
Annotation: Medailón; přehled jeho literárního díla.
Article