By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 4, 1957, č. 3, březen, s. 119
Annotation: Báseň. Věnováno památce Josefa Čapka. S přípiskem "Ve Frenštátě p. R. dne 17.3.1949"
Article
2
online
In: eSamizdat. -- ISSN 1723-4042. -- Anno 7, 2009, vol. 1, giugno, pp. 317-320
Annotation: Recenze M. Tria upozorňující na některá slabá místa překladu.
Article
3
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 12, 1956, č. 189, 5. 8., s. 6
Annotation: Povídka.
Article
4
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 1, 1945, č. 67, 10. 8., s. 1
Annotation: Báseň k soudobé výstavě Josefa Čapka.
Article
5
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 1, 1945, č. 138, 3. 11., s. 1-2
Annotation: Úvaha o dětství Josefa Čapka.
Article
6
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 1, 1945, č. 86, 2. 9., s. 1-2
Annotation: Fejeton k šestému výročí jeho zatčení.
Article
7
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 95, 21. 4., s. 1-2
Annotation: Úvaha o poesii Josefa Ćapka.
Article
8
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 70, 23. 3., s. 7
Annotation: Recenze knihy.
Article
9
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 1, 1945, č. 191, 23. 12., s. 1-2
Annotation: Vzpomínková próza.
Article
10
In: Umělec. -- Roč. 1, 1945, č. 4, 21. 9., s. 59
Annotation: Báseň.
Article
11
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. 51, 2019, č. 36, 3. 9., s. 26
Annotation: Ukázka z knihy "Nové příběhy pejska a kočičky", která navazuje na knihu J. Čapka "Povídání o pejskovi a kočičce".
Article
12
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- R. 1996, č. 41, červen, s. 2
Annotation: Přetisk projevu z 28. 4.
Article
13
14
In: Zpravodaj Společnosti bratří Čapků. -- ISSN 1805-7527. -- R. 1985, č. 24, s. 40-41
Annotation: Báseň.
Article
15
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- R. 1988, č. 10, březen, příl. Documenta čapkiana, č. 4, s. 2-4
Annotation: Připravila archivní komise SBČ.
Article
16
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 13, 1957, č. 68, 20. 3., s. 1.
Annotation: Článek upozorňuje, že se chystá instalace neonová cedule na Domu dětí, která bude upozorňovat na výstavu Čapkových kreseb z Vyprávění o...
Article
17
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 70, 23. 3., s. 7
Annotation: Článek o básníku a malíři.
Article
18
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 27, 1. 2., s. 5
Annotation: Článek o knize Josefa Čapka.
Article
19
In: Kytice. -- ISSN 1803-0858. -- Roč. [2], 1947, č. 1, leden, s. 43-45
Annotation: Článek o malířském díle a knižních ilustracích Josefa Čapka.
Article
20
In: Lidové noviny. -- Roč. 35, 1927, č. 623, 11. 12., s. 1-2
Annotation: Sloupek. Nakreslil: Čapek Josef.
Article