By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
původní lístek v RETROBI
In: Literární listy. -- Roč. 7, 1886, č. 8, 16. 4., s. 126-127.
Annotation: Zhodn. úrovně "Časopisu Musea Království českého", red. J. Emler, roč. 54.
Article
2
In: Politik. -- Roč. 39, 1900, č. 158, 10. 6., s. 8
Annotation: Poslední dvojčíslo přineslo mj. studii od Jaroslava Kampera o Ladislavu Stroupežnickém, stať od Václava Flajšhanse o nálezu rukopisu Mistra Jana...
Article
3
In: Politik. -- Roč. 40, 1901, č. 20, 20. 1., s. 8
Annotation: ...svazek 6., roč. 74 dokončen; oproti minulým ročníkům věnována pozornost novějším pracím literární historie a literatuře cizí; 6. svazek...
Article
4
In: Politik. -- Roč. 40, 1901, č. 116, 28. 4., s. 9
Annotation: Z obsahu: Časopis Musea království Českého (roč. 75, sv. 1), jehož redaktorem je Truhlář Antonín: k zahájení 75. ročníku se připomíná...
Article
5
In: Národní listy. -- Roč. 44, 1904, č. 291, 21. 10., s. 3
Annotation: Poslední dvojčíslo: Časopis Musea království českého přináší příspěvky o: Pfleger Moravský Gustav, o korespondenci: Kollár Jan, Zeyer...
Article
6
In: Národní listy. -- Roč. 47, 1907, č. 39, 8. 2., s. 2
Annotation: Zhodnocení úrovně: Časopis Musea království českého.
Article
7
In: Čas. -- Roč. 23, 1909, č. 13, 13. 1., s. 2-3
Annotation: O obsahu 1. čísla: Časopis Musea Království Českého.
Article
8
In: Český časopis historický. -- Roč. 3, 1897, s. 121-122
Annotation: Obsahový přehled seš. 3-4, 1896.
Article
9
In: Český časopis historický. -- Roč. 3, 1897, s. 320-321
Annotation: Obsahový přehled ročníku 71, 1897, sv. 1-3.
Article
10
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 1, 1892, č. 6, s. 617-618
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Politik. -- Roč. 22, 1883, č. 54, 4. 3., s. 8
Annotation: Obsahový přehled ročníku 61, 1882, sv. 3-4; mj. o dopisech: Jungmann Josef, adresát Marek Antonín.
Article
12
In: Hlas národa. -- R. 1886, č. 243, 2. 9.
Annotation: Obsahový přehled svazku 2 a 3, 1886.
Article
13
In: Květy. -- Roč. 6, 1871, č. 21, 25. 5., s. 167
Annotation: Obsahový přehled svazku 1 roč. 45, 1871.
Article
14
In: Literární listy. -- Roč. 15, 1893/1894, č. 22/23, 1. 11. 1893, s. 384-385; č. 24, 16. 11. 1893, s. 401-402
Annotation: Obsahový přehled ročníků 66 a 67.
Article
15
In: Národní listy. -- Roč. 18, 1878, č. 116, 11. 5., s. 3
Annotation: K vydání svazku 1, 1878, red. Emler Josef.
Article
16
In: Národní listy. -- Roč. 30, 1890, č. 93, 4. 4., příloha, s. 1
Annotation: Obsahový přehled čísla 3 a 4 ročníku 63.
Article
17
In: Nové Čechy. -- Roč. 1, 1918, č. 3, březen, s. 149
Annotation: O rozdělení ČČM na oddíl duchovědný a přírodovědný.
Article
18
In: Pražské noviny. -- R. 1857, č. 245, 16. 10., s. 3
Annotation: Obsahový přehled svazku 3.
Article
19
In: Pražské noviny. -- R. 1860, č. 36, 11. 2., s. 3
Annotation: Obsahový přehled.
Article
20
In: Časopis Matice moravské. -- Roč. 16, 1892, č. 4, s. 338-343
Annotation: Obsahový přehled ročníku 65, 1891, red. Truhlář Antonín.
Article