By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- Roč. 16, 1908, č. 55, 25. 2., večerní vydání, s. 1
Annotation: K úmrtí básníka: Čech Svatopluk.
Article
2
In: Lidové noviny. -- Roč. 16, 1908, č. 55, 25. 2., večerní vydání, s. 1
Annotation: Památce: Čech Svatopluk.
Article
3
In: Lidové noviny. -- Roč. 16, 1908, č. 55, 25. 2., s. 3; č. 57, 27. 2., s. 3; č. 58, 28. 2., s. 3
Annotation: Zprávy, ohlasy a projevy soustrasti k úmrtí: Čech Svatopluk.
Article
4
In: Lidové noviny. -- Roč. 16, 1908, č. 58, 28. 2., večerní vydání, s. 1-2
Annotation: K úmrtí: Čech Svatopluk.
Article
5
In: Politik. -- Roč. 45, 1906, č. 44, 14. 2., s. 5
Annotation: Upozornění, že nakladatelství F. Topič, u něhož vycházejí sebrané spisy pana: Čech Svatopluk, vydalo k jeho 60. narozeninám ve světlotisku...
Article
6
In: Politik. -- Roč. 45, 1906, č. 53, 23. 2., s. 4
Annotation: Odpověď básníka: Čech Svatopluk na gratulační adresu Spolku českých žurnalistů; plné znění.
Article
7
In: Politik. -- Roč. 45, 1906, č. 74, 16. 3., s. 5
Annotation: Básník: Čech Svatopluk odpovídá na blahopřání Umělecké Besedy; největší zadostiučinění své práce, nesené myšlenkou národního poproku...
Article
8
In: Národní listy. -- Roč. 46, 1906, č. 48, 18. 2., s. 10
Annotation: Vzpomínka k 60. narozeninám: Čech Svatopluk.
Article
9
In: Národní listy. -- Roč. 46, 1906, č. 52, 22. 2., odpolední vydání, s. 2
Annotation: Krátká úvaha o významu tvorby: Čech Svatopluk a jeho populárnosti.
Article
10
In: Národní listy. -- Roč. 48, 1908, č. 54, 24. 2., s. 1-2
Annotation: K úmrtí: Čech Svatopluk dne 23. února 1908. Nástin jeho života, literární činnosti, významu a posledních okamžiků života.
Article
11
In: Národní listy. -- Roč. 48, 1908, č. 55, 25. 2., s. 1
Annotation: Ocenění tvorby: Čech Svatopluk z hlediska národního.
Article
12
In: Národní listy. -- Roč. 48, 1908, č. 57, 27. 2., s. 1
Annotation: Charakteristika osobnosti národního básníka: Čech Svatopluk.
Article
13
In: Národní listy. -- Roč. 48, 1908, č. 67, 8. 3., nedělní příloha, s. 9
Annotation: Vzpomínka na: Čech Svatopluk.
Article
14
In: Národní listy. -- Roč. 48, 1908, č. 67, 8. 3., nedělní příloha, s. 9
Annotation: Vzpomínka na pobyt: Čech Svatopluk v Rovensku.
Article
15
In: Národní listy. -- Roč. 48, 1908, č. 98, 8. 4., s. 1; č. 105, 15. 4., s. 1
Annotation: Ze vzpomínek: Čech Svatopluk.
Article
16
In: Národní listy. -- Roč. 48, 1908, č. 111, 22. 4., s. 1
Annotation: Ze vzpomínek: Čech Svatopluk.
Article
17
In: Národní listy. -- Roč. 48, 1908, č. 97, 7. 4., odpolední vydání, s. 1-2
Annotation: Vzpomínky lékaře na: Čech Svatopluk.
Article
18
In: Národní listy. -- Roč. 49, 1909, č. 353, 23. 12., večerní vydání
Annotation: Záležitost o přenesení ostatků: Čech Svatopluk na Říp byla vyřízena po vyjádření kompetentních činitelů ve smyslu záporném.
Article
19
In: Das literarische Echo. -- Roč. 8, 1905/1906, s. 1015
Annotation: K 60. výročí narozenin: Čech Svatopluk (21. 2. 1906) článek v časopise Politik, Prag, 1906, 51 (pisatel není uveden).
Article
20
In: Das literarische Echo. -- Roč. 10, 1907/1908, s. 886
Annotation: K úmrtí spisovatele: Čech Svatopluk, stručná životopisná a literární data.
Article