By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...Čechy...
In: Panorama des Universums. -- Roč. 1, 1834, č. 9, s. 67
Annotation: O nerostném bohatství Čech.
Article
2
...Čechy...
In: Panorama des Universums. -- Roč. 2, 1835, č. 7, s. 50
Annotation: Popis českých hor co do výšky a geologického složení.
Article
3
...Čechy...
In: Panorama des Universums. -- Roč. 2, 1835, č. 10, s. 75
Annotation: Popis českých řek a zmínka o českých jezerech.
Article
4
...Čechy...
In: Illustrirtes Volksblatt für Böhmen. -- Roč. 1, 1848, č. 61, 15. 10., s. 242
Annotation: Češi věrně lpí na svém císaři, konstituční svobodě a vlasti; nejsou stoupenci anarchie ani despocie.
Article
5
...Čechy...
In: Bild und Leben. -- Roč. 5, 1848, č. 12, prosinec, s. 367-368
Annotation: O osídlení Čech Bóji, Markomany a Čechy, o jejichž vůdci Čechovi citován úryvek z Hájkovy kroniky.
Article
6
...Čechy (Česko) ge135869 czenas...
In: Wochenblätter für Freiheit und Gesetz. -- Roč. 1, 1848, sv. 1, č. 10, 21. 5., s. 75-78
Annotation: Ve společné české vlasti Čechů a Němců jsou i pro Němce barvy bílá a červená starými zemskými barvami; černo-žluto-červená vlajka k...
Article
7
8
...Čechy...
In: Národní noviny. -- Roč. 2, 1849, č. 16, 19. 1., s. 61
Annotation: Autor článku střízlivě uvažuje o možnosti, aby pražská univerzita byla zcela slovanskou; považuje za prvotní důležitý úkol zřídit na univerzitě...
Article
9
...Čechy...
In: Venkov. -- Roč. 40, 1945, č. 11, 13. 1., s. 3
Annotation: Lidové noviny z 12. 1. 1945.
Article
10
...Čechy...
In: Ranní noviny. -- R. 1934, č. 237, 10. 10., s. 4
Annotation: Příspěvek k pokračující diskusi o potřebě nové české hymny.
Article
11
...Čechy...
In: Věda a život. -- Roč. 4, 1938, s. 168
Annotation: ...jest Finanční prokuratura v Praze, vzpomínající v těchto dnech 500. výročí svého vzniku.
Article
12
...Čechy...
In: Věda a život. -- Roč. 4, 1938, s. 213-218
Annotation: II. O dědictví minulosti a minulých generacích národa.
Article
13
...Čechy...
In: Unterhaltungsblätter. -- Roč. 1, 1828, č. 16, 22. 2.; č. 17, 26. 2.
Annotation: Účelem článku o "zeměpisných raritách v Čechách" je předvést, jak je možno v Čechách navštívit řadu i exotických míst, aniž by poutník...
Article
14
...Čechy...
In: Akord. -- Roč. 6, 1939, č. 2, únor, s. 81-83
Annotation: "Bude to jednou zatrápeně komplikovaná historie, až se někdo pokusí o vylíčení poměrů v českém katolicismu za posledních dvacet let. ".
Article
15
...Čechy...
In: Slavische Centralblätter. -- Roč. 1, 1848, č. 137, 22. 10., s. 590-591
Annotation: O změně nálady na Moravě. Zemský sněm v důsledku událostí z 6. 10. ve Vídni vyslovuje se nyní pro spojení Moravy s Čechami. Lze pozorovati...
Article
16
...Čechy...
In: Slavische Centralblätter. -- Roč. 1, 1848, č. 29, 7. 7., s. 113-114
Annotation: Stav obležení pro Prahu vyhlášený nezpůsobil porážku české věci a jen odklad věci slovanské. Celá tíha žalob proti Čechům, jež způsobily...
Article
17
...Čechy...
In: Erinnerungen. -- Roč. 39, 1859, č. 2, s. 44-47
Annotation: Črta o vánočních zvycích ve východních Čechách. Vánoce.
Article
18
...Čechy...
In: Národní listy. -- Roč. 49, 1909, č. 22, 22. 1., s. 1
Annotation: Referát o pátnáctidílném vlastivědném díle "Čechy", které v l. 1883-1908 vydávalo nakladatelství J. Otto.
Article
19
...Čechy...
In: Erinnerungen. -- Roč. 39, 1859, č. 2, 3, s. 64
Annotation: Mit Zeichnungen von Josef Hellich und Wilhelm Kandler. Prag, Kober und Markgraf 1858. Zdroj: číslo 2 nebo 3.
Article
20
...Čechy...
In: Posel z Prahy. -- Roč. 20, 1879, č. 120, 21. 5., s. 1
Annotation: Za nynějšího císaře byly již zřízeny tři univerzity na základě císařského povolení a teprve dodatečného projednání v zastupitelských...
Article