By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
3
4
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 22, 2017, č. 4, s. 26-27
Annotation: Ukázka ze sbírky "Plaché radosti".
Article
5
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 50, 28. 2., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 5, č. 9, s. 3
Annotation: Ukázka básní ze sbírky "Stébla".
Article
6
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 22, 2017, č. 3, s. 22-23
Annotation: Ukázka básní ze sbírky Stébla.
Article
7
8
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 3, 1993, č. 6, 9. 1., s. 15
Annotation: Fejeton o diktatuře a o svém literárním pokusu ve 14 letech.
Article
9
In: Nový život (Řím). -- Roč. 40, 1988, č. 9/10, září/říjen, s. 167
Annotation: Medailón.
Article
10
In: Zpravodaj Výboru národní kultury. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 2, 1995, č. 3, červen, s. 10
Annotation: Přetisk části rozhovoru ve slovenštině (Literárny týždenník, č. 18/1995).
Article
11
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1984, č. 35, 22. 8., s. 3
Annotation: Medailón.
Article
12
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 37, 1981, č. 80, 4. 4., příl. Víkend MF, s. 4-5
Annotation: Medailón v seriálu.
Article
13
In: Československý voják. -- ISSN 0009-0751. -- Roč. 30, 1981, č. 11, 2. 6., s. 42
Annotation: Rozhovor u výběru z veršů pro děti.
Article
14
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- R. 1981, podzim, s. 7
Annotation: Rozhovor.
Article
15
In: Učitelské noviny. -- ISSN 0139-5718. -- Roč. 33, 1983, č. 34, 6. 10., s. 12
Annotation: Vyznání spisovatele.
Article
16
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1984, č. 49, 5. 12., příl. Kmen, č. 49, s. 4
Annotation: O sobě a své tvorbě.
Article
17
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 41, 1985, č. 303, 24. 12., s. 4
Annotation: Rozhovor o poezii.
Article
18
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. 17, 1985, č. 24, 12. 6., s. 13
Annotation: Rozhovor.
Article
19
In: Nová svoboda. -- Roč. 41, 1985, č. 246, 18. 10., s. 5
Annotation: Rozhovor s členem spisovatelské delegace, která navštívila Ostravsko.
Article
20
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1985, č. 18, 30. 4., s. 6
Annotation: Rozhovor u příležitosti vydání sbírky básní pro děti Neplašte nám švestky.
Article