By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Pokrok. -- Roč. 11, 1879, č. 3, 3. 1., s. 3
Annotation: K úmrtí žurnalisty a redaktora: Politiky: Černý František.
Article
2
3
In: Český časopis historický. -- ISSN 0862-6111. -- Roč. 88, 1990, č. 5, s. 745-746
Annotation: Recenze.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Scéna. -- ISSN 0139-5386. -- Roč. 15, 1990, č. 5, 21. 3., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Scéna. -- ISSN 0139-5386. -- Roč. 15, 1990, č. 11, 30. 5., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
6
In: A Report. -- ISSN 0862-7444. -- Roč. 1, 1990, č. 31, 17. 7., s. 3
Annotation: Rozhovor s děkanem filozofické fakulty UK; též o jeho vlastní teatrologické práci.
Article
7
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 18, 2011, č. 15, 11. 4., s. 75
Annotation: Recenzní glosa.
Article
8
In: Divadlo. -- ISSN 1211-0108. -- Roč. 2, 1996, č. 5/6, s. 32
Annotation: Medailon k sedmdesátinám 21. 2.
Article
9
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- R. 1992, č. 26, září, s. 1-2
Annotation: Mj. o dokončování monografie Premiéry bratří Čapků.
Article
10
11
In: Svět a divadlo. -- ISSN 0862-7258. -- Roč. 1, 1990, č. 4, s. 36-42
Annotation: Recenze; zejména však kritika celoživotní teatrologické činnosti F. Černého.
Article
12
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- R. 1996, č. 1, s. 9
Annotation: Gratulace k sedmdesátinám 21. 2.
Article
13
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- R. 1996, č. 40, březen, s. [1]
Annotation: Gratulace místopředsedy Společnosti bratří Čapků k sedmdesátinám F. Č.
Article
14
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- R. 1996, č. 41, červen, s. [7]
Annotation: Referát o autorském pořadu F. Č. 18. 2. 1996 v Sále B. Němcové v Památníku národního písemnictví u příležitosti jeho sedmdesátin.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Scéna. -- ISSN 0139-5386. -- Roč. 11, 1986, č. 4, 3. 3., s. 2
Annotation: K 60. narozeninám.
Article
16
In: Jaroměřské noviny. -- Roč. 4, 1996, č. 12, prosinec, s. 9
Annotation: Medailon jaroměřského rodáka teatrologa F. Č. (* 21. 2. 1926).
Article
17
In: Jaroměřský a josefovský zpravodaj. -- R. 1996, č. 12, prosinec, s. 12
Annotation: Medailonek českého zahradníka a autora dvou knih memoárů F. Č. (* 2. 12. 1896 - zemř. 1. 7. 1968 Jaroměř), otce divadelního vědce: Černý František...
Article
18
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 16, 2006, č. 44, 21. 2., s. 8
Annotation: Medailonek.
Article
19
20
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- R. 2006, č. 80, březen, s. 1
Annotation: Medailon k osmdesátinám F. Černého 21. 2., v letech 1992-98 předsedy Společnosti bratří Čapků.
Article