By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [17], 1970, jaro/léto, s. 31
Annotation: Báseň; ukázka z básnického výboru Addio, mecenáši! (ed. M. Červenka).
Article
2
by Miłosz, Czesław, 1911-2004
Published Köln : Index : 150 000 slov, 1986.
Annotation: Sbírka básní; překlad podepsán pseudonymem Mokrý Otakar Č.
Book
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 3, 1992, č. 22, 4.-11. 6., s. 5
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 5, 1992, č. 177, 30. 7., příl. Národní 9, č. 31, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Iniciály. -- ISSN 0862-6324. -- Roč. 1, 1990, č. 2, únor, s. 29-30
Annotation: Přispěl Červenka Miroslav (o volném verši).
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 2, 1991, č. 20, 16. 5., s. 4-5
Annotation: Recenze.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 2, 1991, č. 24, 13. 6., s. 14
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 28, 1991, č. 4, s. 232-236
Annotation: Recenze.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 3, 1992, č. 22, 28. 5., s. 10
Annotation: Recenze společného vydání původně ineditních sbírek Čtvrtohory, Dvacet tři patnáct, Strojopisy.
Article
10
In: Listy (Řím). -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 16, 1986, č. 5, říjen, s. 63-64
Annotation: Recenze samizdatového souboru čtyř studií z let 1975-83 Z večerní školy versologie.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1996, č. 14, 3. 4., s. 2
Annotation: Polemika s jeho článkem Byla jiná možnost? (LtN, č. 10/1996) o odsunu Němců z Čech.
Article
14
15
16
In: Telegraf. -- ISSN 1210-0846. -- Roč. 1, 1992, č. 175, 28. 7., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 9, 1996, č. 88, 13. 4., příl. Nedělní LN - Národní 9, č. 15, s. 16
Annotation: Bio-bibliografická poznámka k otištěné básni.
Article
18
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 1, s. 98-100
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 271, 21. 11., s. 11
Annotation: Nekrolog.
Article
20
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 1, 2005, č. 9, 30. 11., s. 7
Annotation: Nekrolog k úmrtí M. Červenky.
Article