By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literka. -- Roč. 12, 2018, č. 4, 4. 4.
Annotation: Rozhovor s rozhlasovou redaktorkou a publicistkou O. Jeřábkovou.
Article
2
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 6, 2002, č. 22, červen, s. 59-60
Annotation: Rozhovor o literárních pořadech.
Article
3
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 50, 1994, č. 241, 13. 10., s. 7
Annotation: Referát o programu Dny židovské a izraelské kultury na rozhlasové stanici Vltava.
Article
4
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 25, 2015, č. 27, 22. 6., s. 21
Annotation: Stať představuje rozhlasový pořad "Slovo o literatuře" (ČRo Vltava, každou sobotu v 17h).
Article
5
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 26, 2016, č. 31, 25. 7., s. 7
Annotation: Článek o pořadu ČRo Vltava "Slovo o literatuře", ve kterém se glosuje současné dění v literárním světě.
Article
6
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 30, 2020, č. 15, 30. 3., s. 6
Annotation: Článek o novém programovém schématu ČRo Vltava.
Article
7
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 28, 2018, č. 42, 8. 10., s. 6
Annotation: Rozhovor s P. Fischerem, který hodnotí první rok nového rozhlasového schématu stanice ČRo Vltava.
Article
8
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 29, 2019, č. 31, 22. 7., s. 7
Annotation: Autorka se zamýšlí nad tím, jakým způsobem může být v rámci rozhlasového vysílání prezentována četba (přednes) poezie, tak aby byl posluchač...
Article
9
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 25, 2015, č. 52/53, 14. 12., s. 12
Annotation: Článek o rozhlasové hře Občan Beton.
Article
10
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 26, 2017, č. 9, 2. 5., s. 3
Annotation: Fejeton o rozhlasovém pořadu Mozaika na ČRo Vltava a formě recenzí uměleckých děl, které zde zaznívají.
Article
11
In: Magazín Klubu Vltava. -- ISSN 2533-6967. -- Roč. 22, 2017, č. 3, s. 3
Annotation: Článek o novém programovém schématu rozhlasové stanice Vltava a o tom, jak se dotklo pořadů, které se věnují literatuře, kulturním dokumentům...
Article
12
In: Magazín Klubu Vltava. -- ISSN 2533-6967. -- Roč. 22, 2017, č. 3, s. 7
Annotation: Článek o pořadu Knižní pól, ve kterém budou hosté mluvit o svých čtenářských zážitcích.
Article
13
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 26, 2016, č. 4, 18. 1., s. 6
Annotation: Článek o výročí dvaceti let existence kulturního rozhlasového pořadu Mozaika na stanici ČRo Vltava.
Article
14
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 242, 18. 10., s. 8
Annotation: Sloupek věnovaný cyklu "BáSnění", který je součástí ranního programu "Mozaika" na Českém rozhlase Vltava a v jehož rámci kulturní osobnosti...
Article
17
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 28, 2018, č. 49, 26. 11., s. 11
Annotation: Článek o loutkovém Divadle Drak, které slaví výročí 60 let od svého založení. Loutkám a osobnostem loutkového divadla bude věnováno několik...
Article
18
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 29, 2019, č. 6, 28. 1., s. 6
Annotation: Zpráva o nové šéfredaktorce ČRo Vltava, jíž se stala J. Haladová.
Article
19
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 3, 3. 2., s. 12
Annotation: Poznámka k propojení rozhlasového pořadu o kultuře Mozaika (ČRo3-Vltava) s televizním zpravodajstvím Panorama.
Article
20
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 26, 2016, č. 17, 18. 4., s. 9
Annotation: Článek o nové rozhlasové hře S. Nyitrayové "Alfréd a Božena", která bude mít premiéru 27. 4. 2016 (ČRo 3 Vltava).
Article