By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Národní listy. -- Roč. 60, 1920, č. 320, 21. 11., s. 3
Annotation: Č. T. K. (Čsl. tisková kancelář).
Article
2
In: Kritický měsíčník. -- Roč. 2, 1939, č. 7, 27. 9., s. 325
Annotation: O žalostné jazykové úrovni zpráv ČTK.
Article
3
In: Lidové noviny. -- Roč. 44, 1936, č. 413, 19. 8., s. 3
Annotation: O polské censuře. ČTK.
Article
4
In: Ranní noviny. -- R. 1938, č. 178, 2. 8., s. 3
Annotation: Soldán František, redaktor ČTK, spisovatel a básník nar. 1873 v Soběsukách u Prostějova zemř. 31. 7.
Article
5
In: Tribuna. -- Roč. 9, 1927, č. 247, 20. 10., s. 4
Annotation: ...včera odpoledne zemřel ve stáří 53 let: Kralovec J. O., bývalý redaktor ČTK a spisovatel.
Article
6
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 3, 1985, s. [1]-2
Annotation: Glosa k jednomu číslu humoristického časopisu Dikobraz z počátku ledna 1985 - ačkoli jde o oficiální satirický a humoristický časopis vydávaný...
Article
7
In: Tribuna. -- Roč. 7, 1925, č. 70, 24. 3., s. 3
Annotation: Pohřeb zesnulého redaktora ČTK: Vorel Jan. Agentura tisková.
Article
8
In: Večerní Tribuna. -- Roč. 5, 1923, č. 177, 7. 8., s. 1
Annotation: ...opouští své úřední postavení v Paříži, byv odvolán do pražského ústředí. Jelínek Hanuš v: Československá tisková služba při vyslanectví...
Article
9
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 4, 5. 1., s. 3
Annotation: Článek o jubileu generálního ředitele ČTK, kdysi redaktoru New-Yorských listů.
Article
10
In: Venkov. -- Roč. 31, 1936, č. 235, 9. 10., s. 5
Annotation: Polemisuje s politickým obsahem listu polského autora a překladatele českých knih do polštiny. Hulka-Laskowski Pavel.
Article
11
In: Sborník nezávislých foglarovců. -- ISBN 978-80-86289-73-1. -- Č. 3, 2011, s. 46-47
Annotation: Článek vzpomínající na autorovu neúspěšnou snahu v letech 1981-1982 vydat rukopis Jaroslava Foglara "Náš oddíl", který byl Státním pedagogickým...
Article
12
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 119, 22. 5., s. 1-2
Annotation: Fejeton o návratu ČTK do obnoveného domu v Opletalově ulici. Mimo jiné o zemřelých činovnících ČTK jako byli František Hofman, Zdeněk Schmoranz,...
Article
13
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 10, 1987, č. 2, leden, s. 19
Annotation: Dopis zástupců "pracovního výboru aktivistů Jazzové sekce" J. Pacholíkové (Petrové) a J. Exnera několika úřadům, které upozorňují na případ...
Article
14
In: Chrudimský vlastivědný sborník. -- ISSN 1214-6048. -- Sv. 12, 2008, s. 137-167
Annotation: Životopisná studie o Z. Schmoranzovi k pětašedesátému výročí jeho úmrtí, mj. historie uměleckého rodu Schmoranzů, životní osudy Z. Schmoranze...
Article
15
In: Právo lidu. -- Roč. 30, 1921, č. 57, 9. 3., s. 7
Annotation: O činnosti: Selver Paul, anglického básníka a úředníka: Československá tisková kancelář v Londýně, a jeho antologii: Modern Czech Poetry...
Article
16
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 10, 1987, č. 10, srpen, s. 7-8
Annotation: Zpráva informuje o vydání sborníku o československém vězeňství s uvedeným obsahem. Do sborníku, který připravili P. Uhl a J. Gruntorád, přispěli...
Article
17
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 10, 1987, č. 4, březen, s. 17
Annotation: Úryvek dopisu místopředsedy FIDH L. Lise prezidentu republiky. Lis prezidenta vyzývá, aby prominul tresty odsouzeným, např. kulturnímu aktivistovi...
Article