By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 24, 2011, č. 183, 6. 8., příl. Orientace, s. 32
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Jak byla vosa Marcelka ráda, že je. -- s. 9-10
Annotation: Předmluva (k 1. vydání, datovaná 2005) o divadelních představeních, která stála u zrodu této knihy; - s doslovem autora (s. 195); s CD Čtení...
Book Chapter
3
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 7, 2011, č. 11, 25. 5., s. 28
Annotation: Recenze v rubrice Knihy.
Article
4
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 16, 2006, č. 34, 9. 2., příl. Salon, č. 455, s. 2
Annotation: Poznámky k vydání.
Article
5
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 3. 7. 2011
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 13, 2002, č. 1, březen, s. 71-73
Annotation: Polemická recenze.
Article
8
In: Bubela. -- s. 111-117
Annotation: Doslov ke knize příběhů, jejichž tématem je jazyk a řeč; - též s doslovem F. Čermáka; - s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi (přední...
Book Chapter
9
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 32, 2021, č. 135, 12. 6., příl. Scéna, s. 10
Scéna. -- 12. 6. 2021
Annotation: Zpráva o chystané divadelní inscenaci "Vosička aneb Jak byla vosa Marcelka ráda, že je" (13. 6. 2021).
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 11, 2002, č. 2, 22. 1., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 4, 2007, č. 8, s. 213-215
Annotation: Rozhovor M. Čunderlem o I. Vyskočilovi a dialogickém jednání, lingvistice a autorských divadelních představeních M. Čunderleho. Navazuje na rozhovor...
Article
12
online
online
Webarchiv
In: Sarden [online]. -- ISSN 1805-2711. -- 10. 4. 2011
Annotation: Recenze na knihu pro děti "Jak Mařenka a Boženka koukaly aneb pohádka mládí" autora M. Čunderleho.
Article
13
In: Disk. -- ISSN 1213-8665. -- R. 2010, č. 32, červen, s. 149-151
Annotation: O semináři pořádaném pod patronací I. Vyskočila Ústavem pro studium a výzkum autorského herectví DAMU v Eliadově knihovně Divadla Na zábradlí;...
Article