By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Almanach [samizdat]. -- R. 1988, č. 2,25, srpen, s. [20]-[22]
Annotation: Obsah čísla doplněn o zjevně parodické inzeráty k seznámení.
Article
2
by Petružela, Honza, 1978-, Pšenička, Martin, 1977-
Published Praha : Institut umění - Divadelní ústav, 2013.
Annotation: Článková bibliografie Divadelní revue obsahuje anotované záznamy o textech otištěných v časopise v letech 1989-2009.
Book
3
online
Webarchiv
In: Pražské komunikace [samizdat]. -- R. 1989, č. 2/3, s. 421-432
Annotation: Bibliografie časopisu za léta 1984-1989.
Article
4
5
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 2, 1977, č. 11, červenec, mimoř. č. Acta ingocnitorum aestiva, s. 1503
Annotation: Soupis textů.
Article
6
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 8, 1982, č. 4, prosinec, s. 256
Annotation: Seznam prohřešků vůči normě článků v Acta incognitorum; nechybí však ani pochvaly, ani předpisy nové.
Article
7
online
In: BRR [samizdat]. -- [1982], s. [1]
Annotation: Úvodník vysvětlující vztah této recesní alternativy k 3. číslu Nového Braku.
Article
8
In: Byzantinoslavica. -- ISSN 0007-7712. -- Roč. 43, 1982, č. 1, s. 18-20; č. 2, s. 240-304
Annotation: Anotovaný soupis novější české i zahraniční knižní a článkové literatury.
Article
9
In: Almanach [samizdat]. -- R. 1988, č. 1 3/4, leden, s. [1]
Annotation: Úvodník shrnující komplikace při sestavování a vydání aktuálního čísla a krátce se vyjadřující i k obsahu.
Article
10
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 1, 1976, č. 2, s. 191
Annotation: Glosa k článkům týkajícím se sportu a zejména nadcházejících olympijských her, jež rubrika v tomto čísle obsahuje.
Article
11
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 8, 1982, č. 2, říjen, s. [119]
Annotation: Kritika prvního čísla Act.
Article
12
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 13, 1988, č. 4, s. 154-156
Annotation: Recenze 3. čísla Act incognitorum tohoto ročníku.
Article
13
In: O věcech a lidech. -- S. 6
Annotation: Předmluva.
Book Chapter
14
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 70, 2018, č. 5, 21. 5., s. 174-175
Annotation: Článek o autorových příspěvcích napsaných (od 90. let) pro časopis "Čtenář" a o jeho dalších knihovnických aktivitách.
Article
15
In: Hradní pan Brouček a jiná monstra. -- Přední záložka
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o autorovi s jeho fot.; s komentářem textu (zadní záložka); s komentářem textu (4. s. obálky).
Book Chapter
16
In: Nové obzory [samizdat]. -- R. 1988, č. [1], s. [83] (78)
Annotation: Závěrečná zpráva o obsahu aktuálního čísla Nových obzorů i o zamýšleném obsahu čísel následujících, o změnách, jimiž by měl časopis...
Article
17
In: Cvrček [samizdat]. -- Č. 3, [1987], s. 1
Annotation: Úvodník objasňující vznik a záměr časopisu.
Article
18
In: Ilegální demokracie [samizdat]. -- Roč. [2], 1991, č. 41, 28. 5., s. [1]
Annotation: Glosa ke kritickému vystupování redaktora Ilegální demokracie skrývajícího se pod pseudonymem Horst vůči obsahu časopisu.
Article
19
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 2, 1977, č. 11, červenec, mimoř. č. Acta ingocnitorum aestiva, s. 1504-1524
Annotation: Obsah.
Article
20
In: Křižovatky. -- S. 803-816
Annotation: Studie; s obrazovou přílohou (s. 749-787); s Jmenným rejstříkem (s. 789-793); s Životopisným daty Mileny Jesenské (s. 795-797); s uvedeným komentářem...
Book Chapter